Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Borgere, initiativtagere og frivillige foreninger drager fordel af frivilligcentrenes mange spændende tilbud – alle gratis og udelukkende for at fremme deltagelse, frivillighed og fællesskaber på alle tænkelige og utænkelige måder....

Frivilligcentre

fctilwebFrivilligcentrene støtter, udvikler og formidler det frivillige arbejde i Danmark, og de arbejder for at forbedre rammerne og vilkårene for den frivillige indsats. Det skal være let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats, og det skal være let at hente hjælp og støtte i civilsamfundet.

Her er nogle udvalgte tal for frivilligcentrene i 2014:

  • 3.756 medlemsforeninger
  • 12.551 borgere blev ydet støtte og hjælp
  • 4.174 aktiviteter til synliggørelse af frivilligheden
  • 4.904 henvendte sig til frivilligcentrene for at finde frivilligt job
  • 999 arrangementer med fokus på samarbejde og netværk

Vil du vide mere om frivilligcentrene? Kontakt os
Find dit nærmeste frivilligcenter her.