Skip to main content

Lokale fællesskaber

Vi understøtter frivilligheden og tilbyder mennesker nogen at tale med

Vi støtter, udvikler og synliggør frivilligheden i Danmark

FriSe er landsorganisation for mere end 80 selvstændige medlemsorganisationer, der understøtter frivilligheden og tilbyder mennesker nogen at tale med.

Frivilligcentrene understøtter frivilligt arbejde og lokale indsatser i deres mere end 5.000 medlemsforeninger, og FriSes selvhjælpsmedlemmer står årligt bag mere end 600 selvhjælpsgrupper, hvor mennesker kan være fælles om det, der er svært.

Sammen med vores medlemsorganisationer står FriSe bag en række projekter, der fx sigter mod at afhjælpe ensomhed, bygge bro lokalt og fejre frivilligheden. Derudover driver vi en række digitale platforme, fx Frivilligjob.dk, Danmarks største portal for frivilligt arbejde, og Socialkompas.dk, der bygger bro mellem borgere, civilsamfund og kommune.

Følg os på facebook

Seneste nyt