FriSes Årsberetning 2020 | Året der gik i FriSe 2020
1016
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1016,siteorigin-panels,siteorigin-panels-before-js,siteorigin-panels-home,ajax_updown,page_not_loaded,
 

Sådan gjorde Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark en forskel i 2020

2020 var fyldt med tal. Tal, som vi tidligere ikke anede eksisterede eller aldrig før havde skænket en tanke. Smittetal og kontakttal, forsamlingsloft og afstandskrav. I 2020 definerede disse nye tal pludselig vores hverdag, vores fællesskaber og vores måder at være sammen på.

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks årsberetning for 2020 er således også fuld af tal.  I stedet for at fokusere på de nedslående af slagsen, som antallet af aflyste arrangementer, antallet af hjemmearbejdsdage og stigningen af personer ramt af alvorlig ensomhed, vil vi i stedet kigge på de positive tal i dette tilbageblik på et udfordrende og udviklende år.

For 2020 bød også på en række gode historier, som nyskabelser under nedlukningen og flere digitale fællesskaber.

Mens Danmark – og verden - lukkede ned, åbnede de frivillige fælleskaber op – for nye aktiviteter, nye platforme og nye måder at være sammen hver for sig.

2020 har givet os et enestående indblik i civilsamfundets innovationsevne og frivillighedens skabertrang. Folk, der rækker ud, på trods af afstanden. Foreninger, der inviterer ind, når alt andet lukker ned. Et fællesskab, der står klar, når vi har brug for det.

Som lokale brobyggere; mellem frivillige og foreninger, mellem borgere og fællesskaber, og mellem lokale aktører; foreninger, erhvervsliv og kommunale organisationer, udgør FriSes medlemmer en vigtig del af det lokale nødberedskab, når krisen rammer.

FriSes medlemmer var i front på udviklingen af digitale fællesskaber, online selvhjælpsgrupper, lokale initiativer og støtte til de, der i særlig grad blev ramt af den nye virkelighed.

I tætte samarbejder lokalt blev der sat gang i initiativer, der skulle modvirke isolation og nedbringe ensomhed, og FriSes medlemmer satte fokus på de lokale frivillige muligheder og opfordrede til at tage del i de lokale fællesskaber.

Værdien af stærke lokale fællesskaber står klart, og det samme gør nødvendigheden af at investere i den lokale frivillighed og sikre foreningslivet handlerum og udfoldelsesmuligheder.

 

 

2020 i tal

_______

189

189 deltagere fra 65 medlemsorganisationer var samlet til FriSes årsmøde og generalforsamling i Torvehallerne i Vejle den 6.-7. marts 2020. Temaet var; Bæredygtige fællesskaber, der gør en forskel, og filosof Preben Astrup tog os med på rundtur i de fortællinger, der omgiver frivilligheden. Karen Lumholt fra Selskab for Fremtidsforskning præsenterede fem tendenser for fremtidens fællesskaber, og verdensmålsambassadører Sissel og Tobias gjorde os klogere på, hvordan vi kan engagere unge i arbejdet med verdensmålene lokalt.

17

17 verdensmål for en bedre verden: I 2015 vedtog alle verdens ledere 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Inden 2030 skal vi i fællesskab have løst mange af jordens største problemer. Med ti år tilbage er der nok arbejde at tage fat på, hvis vi skal nå det. FriSe og vore medlemmer har i 2020 sat fokus på verdensmålene og bæredygtige fællesskaber, blandt andet med oplæg af Verdensmålsakademiet på FriSes årsmøde.

78

78 medlemsorganisationer: FriSe er landsorganisation for 67 frivilligcentre og 11 selvstændige selvhjælpsorganisationer i 68 kommuner. Blandt frivilligcentrene tilbyder 35 frivilligcentre selvhjælpsgrupper. I 2020 måtte vi sige farvel til Selvhjælp Sønderborg, der blev nedlagt grundet manglende økonomi til at videreføre aktiviteterne.

591

591 selvhjælpsgrupper: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks medlemmer danner grupper, hvor mennesker i en svær livssituation kan mødes og finde styrken i fællesskabet. Grupperne baserer sig på medmenneskelig, ligeværdig og gensidig kommunikation.

1780

1780 følgere på facebook: Dagligt poster FriSe idéer og inspiration fra vore medlemmer til de 1780 følgere på facebook. Vi deler interessante artikler, ny viden og personlige beretninger fra foreningsdanmark.

542

542 frivilligfans festede online: 542 husstande i Favrskov Kommune så med live, da Frivilligcenter Favrskov fejrede Frivillig Fredag online med koncert, taler og hyldest af den lokale frivillighed den sidste fredag i september 2020.

88

88 TechSoup courses til foreningerne: TechSoup hjælper organisationer til at få adgang til de bedste priser på den bedste IT. Men for mange foreninger er det en udfordring at implementere de nye værktøjer; hvordan får man fx mest ud af sit Google AdWords sponsorat? Hvordan kommer man i gang med Microsoft Teams? Eller bruger dataanalyse til effektmåling? Med TechSoup Courses giver vi adgang til 88 forskellige kurser med fageksperter skræddersyet til personale i nonprofitorganisationer.

285

285 nye godkendte organisationer på TechSoup: Behovet for effektive IT-værktøjer og kvalitetssoftware hos frivillige foreninger og velgørende organisationer blev tydeligt i 2020. Derfor ansøgte 285 organisationer om at blive godkendte til at kunne bestille IT-donationer med rabat hos Techsoup.dk

3718

3718 kroner til online events for unge: Som dansk partner i Meet and Code kan TechSoup Danmark støtte nonprofit organisationer, der ønsker at skabe events for børn og unge, der er interesseret i kodning. I 2020 kunne frivillige foreninger og almennyttige organisationer modtage et bidrag på 500 Euro (ca. 3.700 DKK) til online events om kodning for børn og unge. I alt var der 10.000 euro svarende til 74.366 kroner til uddeling til foreningerne.

15

15 lokale folkemøder: Røde Kors inviterede sammen med Coop og lokale frivilligcentre til 15 folkemøder i juni med ønsket om at sætte fokus på de sociale konsekvenser af coronakrisen, som kan have mindst lige så stor betydning som de sundhedsmæssige

278

278 besvarelser på tværs af sektor: var resultatet, da Ingerfair i 2020 med støtte fra Velliv foreningen undersøgte de psykosociale arbejdsforhold blandt ansatte i frivillige organisationer

1351

1351 godkendte organisationer hos TechSoup: Med en godkendelse hos TechSoup får foreninger og organisationer adgang til at købe kvalitetssoftware og digitale redskaber hos blandt andre Microsoft, Zoom og Bitdefender.

10

10 lokale frivilligjob-portaler: I et samarbejde med frivilligcentre og kommuner tilbyder Frivilligjob.dk lokale jobportaler med overblik over de lokale frivillige muligheder. I 2020 har Frivilligcenter Hillerød og Frivilligcenter Odder lanceret deres nye lokale frivilligjob-portaler med overblik over de frivillige muligheder.

85

85 kommuner fejrede frivilligheden på Frivillig Fredag 25. september 2020. I år rykkede festlighederne online og de frivillige blev hyldet og hædret digitalt.

196

196 webinardeltagere: har fulgt med i FriSes webinarer i 2020. Emnerne har været Microsoft Teams, Zoom samt frivilligjob.dk

7

7 nye frivilligcenterledere har vi budt velkommen til i 2020. Der er nye ansigter i front hos frivilligcentrene i Haderslev, Aabenraa, Næstved, Ringkøbing, Thisted, Aalborg og Nyborg.

42

42 frivilligcentre takkede ja til invitationen, da frivilligjob inviterede til webinar, hvor medlemmerne kunne blive klædt på til at afholde deres eget webinar om online rekruttering af frivillige for deres lokale medlemsforeninger.

77

77 dages nedlukning: Den 11. marts 2020 lukkede Danmark ned af hensyn til smittefaren, og først 77 dage senere, den 27. maj, bød den gradvise genåbning på en åbning af indendørs foreningsliv under hensyntagen til restriktioner og retningslinjer. Bevæbnet med håndsprit og målebånd skulle vi alle finde ud af en ny hverdag med hygiejnefokus.

776

776 frivillige gruppeledere og igangsættere: Med mere end 30 års erfaring skaber vi rammer og rum for selvhjælpsgrupper, hvor mennesker finder styrken i fællesskabet. Alle frivillige igangsættere og gruppeledere af grupper hos FriSes medlemsorganisationer er uddannet i gruppeprocesser.

25

25 års jubilæum Året kunne have været fyldt med fest, men grundet corona må FrivilligVest, Frivilligcenter Næstved og Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted vente med at fejre deres 25 års jubilæum. Frivilligcenter Odense fejrede deres 30 års jubilæum online, mens Frivillighuset & Selvhjælp Varde nåede at fejre deres 20 års jubilæum, før Danmark lukkede ned.

8268

8268 følgere på LinkedIn: NGOjob.dk er civilsamfundets jobportal med overblik over lønnede stillinger i foreninger og organisationer. På LinkedIn følger 8368 interesserede kandidater med, når vi poster jobmuligheder i civilsamfundet.

4162

4162 deltagere i selvhjælpsgrupper: Der er et fællesskab, når du har brug for det. Lidt over 4000 mennesker med ondt i livet har i 2020 haft gavn og glæde af en selvhjælpsgruppe hos FriSes medlemmer.

17

17 anbefalinger for god ledelse: I september sendte komitéen for Good Governance 17 anbefalinger for god ledelse i høring hos den frivillige sociale sektor. FriSes formand har siddet med i komiteen og bidraget med de gode erfaringer fra arbejdet med frivilligcentrenes kvalitetsmodel. Formålet med anbefalingerne er at give landets frivillige sociale organisationer en værktøjskasse, der kan bidrage til mere åbenhed omkring ledelsesstrukturer og rollefordelinger samt bedre trivsel blandt frivillige og ansatte. Senere på efteråret blev der afholdt to dialogmøder, hvor komitéen sammen med de frivillige sociale organisationer kvalificerede det videre arbejde med anbefalingerne, som skal være klar i begyndelsen af 2021.

491

491 modtagere af FriSes nyhedsbrev: Hver måned sender vi nyheder og inspiration ud til ansatte og bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsorganisationer. Nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer, men vi planlægger at udvide med et eksternt nyhedsbrev i 2021, så de gode nyheder kan komme endnu længere ud.

145

145 Ledige stillinger fra civilsamfundets aktører på NGOjob.dk i 2020. Med overblikket over ledige stillinger hos civilsamfundets aktører samler vi de bedst kvalificerede kandidater, der brænder for at gøre en forskel.

9

9 faglige netværksmøder: var planlagt til afholdelse i november 2020. Denne gang med temaet; Mangfoldighed, kvalitet og brobygning. FriSe og Socialstyrelsen ønskede med netværksmøderne at sætte fokus på, hvordan vi mere konkret arbejder for at opfylde frivilligcentrenes overordnede mål og målsætninger; hvordan vi understøtter deltagelsen i frivillige fællesskaber, styrker kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale frivillige fællesskaber og bygger bro mellem foreninger, kommuner og andre relevante aktører. Halvvejs igennem møderækken, blev det nødvendigt at aflyse grundet skærpede restriktioner.

33

33 steder med Kom Videre Mand i Danmark: Det populære gruppekoncept for mænd spreder sig fortsat. Med Kom Videre Mand har vi udviklet et effektivt gruppetilbud til mænd i krise, og interessen for grupperne blev ekstra stor efter, dokumentarserien ”Mandefald” på DR i januar satte fokus på effekten af mandegrupperne.

50

50 mænd i Hemingway Club: 50 mænd mødte op, da Frivilligcenter Næstved i februar opstartede en ny Hemingway Club. I Hemingway Club mødes mænd 60+ til oplæg og socialt samvær, en ostemad og en kop kaffe. Konceptet, der startede i Frivilligcenter Gentofte, har spredt sig til en række frivilligcentre, og med støtte fra VELUX-fonden skal Hemingway Club udbredes til hele landet.

57%

57 procent: Antallet af virtual voluntering-opslag på frivilligjob.dk – altså frivilligjobs, der kan udføres hjemme foran computeren, er steget med 57 procent i 2020. Det er fx foreninger, der søger online gældsrådgivere, online mentorer og chatrådgivere.

65%

65 procent: Interessen for at blive frivillig på nye måder er stigende. Frivilligjob.dk melder om en stigning på 65 procent i ansøgninger til virtual volunteering-opslag, altså frivilligjobs, der kan varetages foran skærmen derhjemme.

54%

54 procent: Lidt flere end halvdelen af de 71-80-årige brugere på frivilligjob.dk angiver, at de er førstegangsfrivillige. Således svarer 54 procent af seniorfrivillige i den aldersgruppe, at de ikke tidligere har været frivillige, men nu ønsker at tage del i opgaverne i en forening.

21%

21 procent: Hver femte dansker har fået dårligere mental trivsel i 2020 sammenlignet med 2019. Det viser en ny undersøgelse af befolkningens trivsel, helbred og arbejdsmiljø før og under coronakrisen foretaget af Statens Institut for Folkesundhed.

82%

82 procent: af landsdækkende frivillige sociale organisationer har flyttet aktiviteter online under coronakrisen, og lige under halvdelen har sat nye initiativer igang.  Det viser en rundspørge, som Frivilligrådet har foretaget blandt landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Årets vigtigste nyheder

_______

 

Bestyrelsen styrkes med eksterne ressourcer

Med et solidt flertal stemte generalforsamlingen 7. marts 2020 for en vedtægtsændring, der betyder, at FriSes bestyrelse fra 2021 vil åbne op for eksterne ressourcepersoner. Ændringen skal sikre, at bestyrelsen er bredt sammensat i forhold til kompetencer og erfaring samt repræsenterer brancher og sektorer uden for FriSes bagland.

"Bestyrelsen forudser en fremtid, hvor der vil være et stigende behov for øget politisk gennemslagskraft og strategisk fokus, og derfor er det vigtigt, at vi styrker bestyrelsens kompetencer samtidig med, at vi respekterer og fastholder den demokratiske proces blandt medlemmerne," fortæller formand John Hebo Nielsen.

Med vedtagelsen af ændringen, der træder i kraft 1. januar 2021, ophæves desuden kriteriet om repræsentation af henholdsvis ansatte og bestyrelsesmedlemmer samt bestemmelsen om, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer er valgbare til formandsposten. Bestyrelsen vil fremover kunne konstituere sig selv.

FriSes bestyrelse nedsatte i efteråret et kandidatudvalg, der igangsatte processen med at finde den første eksterne ressourceperson, der kan indstilles til godkendelse på generalforsamlingen 20. marts 2021.

 

FriSe i arbejdsgruppe for civilsamfundsstrategi

FriSe ser frem til at sætte fokus på den lokale frivillighed i den kommende civilsamfundsstrategi. Sammen med Frivilligrådet, Civilsamfundets Brancheforening, Danske Handicaporganisationer og Rådet for Socialt Udsatte er FriSe blevet bedt om at deltage i en ny arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til strategiske pejlemærker for økonomisk støtte til frivillige sociale organisationer samt forslag til ny national strategi for ensomhed.

FriSe deltog i efteråret på flere møder med socialministeren og Folketingets socialordførere forud for de politiske forhandlinger om udmøntning af reserven. Her pegede FriSe på behovet for stabil finansiering af lokale indsatser samt mindre bureaukrati for det lokale frivillige engagement. De lokale frivillige fællesskaber skal sikres bedre vilkår og større udfoldelsesmuligheder.

Vigtigheden af lokale frivillighed var ordførerne enige med os i, og derfor er FriSe blevet bedt om at tage del i arbejdsgruppen, der til maj 2021 skal komme med forslag til en ny civilsamfundsstrategi 2021-2024 med fokus på en ændret støttestruktur samt brobygning mellem civilsamfundet og offentlige indsatser til gavn for udsatte og sårbare borgere.

 

Frivillig Fredag blev fejret online

Fredag den 25. september skulle frivilligheden havde været fejret med Frivillig Fredag-arrangementer over hele Danmark, men blot en uge før festlighederne blev forsamlingsloftet sænket grundet smittefare.

Flere steder måtte arrangementerne aflyses grundet de skærpede restriktioner, og de lokale arrangører måtte ændre planerne i sidste øjeblik, så de frivillige kunne få den fortjente hyldest, og de lokale frivillige fællesskaber kunne blive fejret.

I stedet rykkede festlighederne i anledning af Frivillig Fredag online, hvor Danmarks nationale festdag for frivillighed blev fejret med live streaming, digitale fællesskabsstafetter, prisoverrækkelser, filmpremiere, foreningsportrætter og online konkurrencer.

Som national koordinator er vi meget imponerede over den iderigdom, vilje og hurtighed, der var lokalt til at flytte festlighederne online. De frivillige fortjener i den grad fest, rød løber og forkælelse. Det kunne vi ikke give dem i 2020, men et kæmpestort og rungende TAK for deres indsats, skal de have. Og så glæder vi os til at kunne mødes og fejre frivilligheden til Frivillig Fredag den 24. september 2021.

 

Partnerskaber mod ensomhed

Få dage før Danmark lukkede ned, satte vi på FriSes årsmøde fokus på ensomhed og de menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Ensomhed øger risikoen for depression, søvnforstyrrelser og hjerte-kar-lidelser, og forskere har konkluderet, at langvarig ensomhed er mere dødeligt end rygning.

Ensomhed er ikke kun en belastning for den enkelte, men også et samfundsproblem. Alene i Danmark koster ensomhed 10 milliarder kroner årligt. Derfor må og skal vi handle.

Udfordringen er, at ensomhed er et komplekst begreb uden kendte løsninger på samfundsniveau. Ingen ved helt præcist, hvordan vi bedst bekæmper det. Det tætteste den internationale forskning kommer på et svar er, at øget social kontakt og social støtte giver en lille, men klar effekt. Desuden kan gruppebaserede indsatser have effekt.

Lige præcis de ting som FriSes medlemmer er eksperter i, og særligt efter corona-tidens isolation er der brug for jeres hjælp. Folketinget har nedsat fire partnerskaber, der har fået til opgave at udforme strategier, der kan modvirke ensomhed. FriSe deltager i partnerskabet om udsatte voksne sammen med 28 forskellige aktører.

Flere nyheder fra 2020

_______

Stigende bankgebyrer rammer foreningslivet

For få år siden var det gratis at oprette en foreningskonto i de fleste banker. I dag kan det koste flere tusinde kroner, inden der overhovedet er sat en øre i banken. De stigende gebyrer har store konsekvenser for små foreninger. En udfordring som FriSe rejste for frivilligrådet og andre aktører i 2020.

Med eksempler fra medlemmer i hele landet er FriSe lykkes med at få sat problematikken på dagsordenen i såvel pressen som hos politikerne. FriSes bestyrelse har i efteråret været i dialog med en række ordførere. Et planlagt møde med erhvervsministeren blev desværre udsat.

Nyt forskningsprojekt om rekruttering

FriSe sidder i følgegruppen for det første danske forskningsprojekt MATCH, hvor en forskergruppe fra Aalborg Universitet over de kommende to år undersøger, hvilke forhold i foreninger og organisationer, der har betydning for rekruttering og fastholdelse af frivillige. Tiltrækker forskellige typer af organisationer forskellige typer af frivillige? Er der opgaver, der er særligt svære at fastholde frivillige i? Og hvordan påvirker balancen mellem frivillige og ansatte fastholdelsen og rekrutteringen? Undersøgelsen har særligt fokus på frivillige organisationer, der har socialt udsatte som målgruppe, og skal give hele civilsamfundet ny viden om, hvordan frivillige organisationer på det sociale område bedst rekrutterer og fastholder frivillige.

Velkommen til to nye suppleanter

For første gang i FriSes historie var der kampvalg om pladserne i FriSes bestyrelse på generalforsamlingen 7. marts 2020. I henhold til vedtægterne skulle der vælges to bestyrelsesmedlemmer samt en ansat, og med fem kandidater måtte stemmesedlerne i brug.

Det blev til genvalg for alle tre nuværende bestyrelsesmedlemmer; Mariane Ravnholt, Britta Jacobsen og Anne Lise Holst Jensen.  På suppleantsiden blev der valgt et nyt ansigt ind, da Søren Hegstrup fra Frivilligcenter Slagelse blev valgt som suppleant for bestyrelsesmedlem. Og så var der gensyn til Britt Schak Hansen fra Frivillighuset Vindrosen, som er suppleant for ansat, som hun også var tilbage i 2011.

Lokale oversigter over frivillige tilbud

Da coronakrisen ramte, trådte civilsamfundet til, og frivillige stod klar til at hjælpe deres medmennesker med at få hverdagen til at hænge sammen, da Danmark lukkede ned i marts 2020. Det stod hurtigt klart, at det var nødvendigt med et fælles overblik over de lokale muligheder, så borgere, der havde brug for hjælp, kunne finde frem til de ydelser, som frivillige tilbyder i deres lokalområde. En opgave, som FriSes medlemmer påtog sig og skabte overblik over hjælpemuligheder lokalt til gavn for kommunens borgere og for at gøre det nemmere at matche frivillige med borgere, der havde brug for hjælp.

Millioner til medlemmerne

Flere af FriSes medlemmer har i 2020 sat gang i store projekter i samarbejde med lokale aktører. Frivilligcenter Greve skal styrke den mentale sundhed blandt unge med en bevilling fra Tryg Fonden. Tryg Fonden har også støttet projektet ”Ung i fællesskab” hos Frivilligcenter Aabenraa, der skal hjælpe unge ind i fritids- og foreningstilbud. Frivilligcenter Silkeborg vil have flere udsatte med i lokale fællesskaber gennem idræt i et projekt finansieret af Kulturministeriet. Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby har fået midler af Tuborg fondet til et projekt, der skal engagere flere elever på erhvervsskoler i frivilligt arbejde med en ny metode kaldet gruppefrivillighed, som er udviklet af frivilligcentret. Selvhjælp Silkeborg skal med en stor bevilling fra Tryg Fonden skabe nye rum for fællesskaber.

Nyt medlemstilbud

FriSe tilbyder vore medlemmer en lang række medlemsfordele, og i 2020 indgik FriSe en ny samarbejdsaftale med Huset Venture om assistance til bogføring og lønadministration til FriSes medlemmer. Huset Venture er en socialøkonomisk virksomhed med en afdeling der beskæftiger sig med regnskab, bogføring og lønadministration for blandt andet foreninger og organisationer. Deres medarbejdere er specialister, og som kunder får I adgang til professionel sparring og rådgivning om økonomi og lønadministration.  Alle medlemstilbud kan findes på frisenet, og et medlemskab af FriSe giver fx rabat på adgang til Altinget Civilsamfund, gratis brug af NemTilmeld og rabat på deltagergebyret til fx velfærdens Innovationsdag.

Hilsner fra 2020

_______

Genoplev FriSes årsmøde og generalforsamling i 2020.

Frivilligrådet siger tak til de mange frivillige, organisationer og foreninger, som yder en uundværlig indsats for udsatte og sårbare mennesker, og som finder nye måder at hjælpe på under pandemien.

"Det er vigtigt ,at vi sætter fokus på de lokale frivillige muligheder på Frivillig Fredag, så endnu flere får mulighed for at tage del i de lokale frivillige fællesskaber," sagde John Hebo Nielsen, formand for Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark på Frivillig Fredag 2020.

"Selv om vi ikke kan mødes og fejre Frivillig Fredag, som vi plejer, er det vigtigt at holde fast i at fejre frivilligheden og minde hinanden om alt det frivillige fællesskaber kan, og den værdi, det giver vores samfund," sagde socialminister Astrid Krag på Frivillig Fredag 2020.

En opfordring fra Frivilligrådet: Husk at fejre frivilligheden på Frivillig Fredag - den har vist sit værd.

Glimt fra 2020

_______

"Mange bestyrelser brænder for at skabe forandring - og er i mindre grad optaget af at være gode arbejdsgivere. Vi har brug for mere kompetenceudvikling i det frivillige bestyrelsesarbejde. Hvis vi ikke skaber bedre arbejdsvilkår i sektoren, kan vi få problemer med at rekruttere dygtige medarbejdere,” sagde Casper Bo Danø, sekretariatsleder i FriSe i debat med Røde Kors, Fonden for Socialt Ansvar og Hjem til Alle alliancen om arbejdet i formålsdrevne organisationer på Frivillighedens Vidensdøgn i januar 2020 arrangeret af Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

TechSoup deltog som civilsamfundets stemme, da verdens ledere i januar 2020 var samlet til World Economic Forum i Davos i Schweiz. Som globalt netværk repræsenterer Techsoup 1,2 millioner foreninger og NGO'er fra hele verden, og Techsoups CEO Rebecca Masisak (tredje fra højre) deltog i Davos på en række paneldebatter om civilsamfundets rolle og teknologi til bæredygtig udvikling. Efter konferencen fortsætter Techsoup som formand for to arbejdsgrupper om civilsamfundet.

”Vi er forpligtet til at samarbejde med verdensledere og udtrykke stemmen og værdien af ​​det globale civilsamfund, der ellers ikke er repræsenteret i et sådant forum,” sagde Rebecca Masisak.

FriSe satte fokus på den lokale frivillighed ved et virtuelt temamøde om civilsamfundet med Astrid Krag og Folketingets socialordførere den 9. september. FriSe var sammen med Frivilligrådet, Røde Kors, CFSA og Udsatterådet blevet bedt om at komme med bud på klare rammer for økonomisk støtte til civilsamfundet forud for de politiske forhandlinger om reserven.

FriSe pegede i sit oplæg på behovet for stabil finansiering af lokale indsatser samt mindre bureaukrati for det lokale frivillige engagement. Foto lånt af Social- og Indenrigsministeriet.

"Den lokale træner ser ikke Hassan som et integrationsprojekt, men som fodboldspiller. I det her fællesskab er han ikke klient eller et problem – han er højre back." Filosof, forfatter og konsulent i DIF Preben Astrup pegede på FriSes årsmøde på vigtigheden af inddragelse i eksisterende og anerkendte fællesskaber - i stedet for at skabe nye for de, der står udenfor.

Verdensmålene er et løfte og en forpligtelse, men også en oplagt mulighed for nye samarbejder på tværs. Tobias og Sissel fra Verdensmålsakademiet gav på FriSes årsmøde gode ideer og inspiration til det lokale arbejde med verdensmålene.

"Styrker vi rammerne omkring den udvidede familie; civilsamfundet, får vi en stærk forebyggelse af ensomhed," lød det fra Karen Lumholt, da hun på FriSes årsmøde kiggede frem mod tendenser, udfordringer og muligheder for fremtidens fællesskaber.

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks bestyrelse bestod i 2020 af følgende medlemmer

_______

Formand John Hebo Nielsen
Bestyrelsesformand
Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte

Mariane Ravnholt
Bestyrelsesformand
Frivilligcenter Herning

Mona Gaarsdal
Bestyrelsesformand
Frivilligcenter Silkeborg

Britta Jacobsen
Formand
Frivilligcenter Greve

Tommy Sørensen
Leder
Frivilligcenter Mariagerfjord

Tina Andersen Messauodi
Leder
Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev

Anne Lise Holst Jensen
Leder
Kultur & Frivillighuset Holstebro

Suppleant Søren Hegstrup
Bestyrelsesmedlem
Frivilligcenter Slagelse

Suppleant Britt Schak Hansen
Daglig leder
Frivillighuset Vindrosen

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks sekretariat bestod i 2020 af følgende ansatte

_______

Casper Bo Danø
Sekretariatsleder

Dannie Lønne Larsen
Udviklingskonsulent

Marie Tolstrup Hansen
Projektleder

Pia Kidmose
Administrativ medarbejder

Marianne Gay
Kommunikationskonsulent

Tanja Skousbøll Hansen
Projektmedarbejder

Christoffer Kamstrup Hansen
Studentermedarbejder

Nanna Boelt Mortil
Studentermedarbejder

Finn Simonsen
Supportmedarbejder

Sofie Ørting
Studentermedarbejder

Pauline Vestergaard Jensen
Studentermedarbejder