Civilsamfundets anbefalinger til ny civilsamfundstrategi

Et velfærdssamfund i trivsel kræver et civilsamfund i trivsel. Det har historien vist os igen og igen, senest under coronanedlukningerne, hvor frivillige i stor stil tog over dér, hvor de offentlige strukturer ikke rakte. Der er ganske enkelt opgaver, der bedst løses af civilsamfundets aktører, der er eksperter i at skabe frivillige fællesskaber.
Forudsætningen for at bevare et stærkt civilsamfund er dog, at der fra politisk side er opbakning til at sikre de bedste rammer, vilkår og udfoldelsesmuligheder for foreningslivet og de frivillige fællesskaber.
 
En arbejdsgruppe bestående af Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, Frivilligrådet, Rådet for Socialt Udsatte, Danske Handicaporganisationer og Civilsamfundets Brancheforening har udarbejdet en række anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi, der, der skal styrke civilsamfundets muligheder for skabe indsatser og fællesskaber, der gavner og inkluderer mennesker i udsatte og sårbare positioner.
 
Kompleksiteten i udfordringerne på det sociale område, kalder på forskellige tilgange og løsninger, der supplerer hinanden. Derfor skal der investeres i det enorme potentiale, som findes i partnerskaber på tværs af civilsamfundssektoren og den offentlige sektor.
 
Konkret foreslår arbejdsgruppen bag anbefalingerne til den nye civilsamfundsstrategi, at der afsættes midler til lokale og nationale partnerskaber, der skal udvikle metoder og strukturer, der kan sikre et balanceret samarbejde til gavn for mennesker i sårbare og udsatte positioner. Det gælder fx i
forhold til ensomhed, hvor civilsamfundet har potentialet til at skabe de nødvendige fællesskaber, opbygge viden om ensomhed og sørge for tidligere indsatser, så vi minimerer de store psykiske og fysiske konsekvenser langvarig ensomhed bringer med sig.
 
"Fremtidens komplekse udfordringer kræver, at vi løfter i fællesskab. Vi så det, da Danmark lukkede ned, og lokale aktører fra civilsamfund, erhvervsliv og kommune stod sammen for at styrke de lokale fællesskaber på afstand og mindske ensomhed og isolation. Med en ny model for lokale og nationale partnerskaber kan vi skabe nye muligheder for fællesskabets handlekraft," siger Tina Andersen Messauodi, bestyrelsesmedlem i Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe).
 

Fakta

  • Tilblivelsen af anbefalinger til en civilsamfundsstrategi blev besluttet af Folketingets parter ifm. Aftalen om Reserven til foranstaltninger på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 24. november 2020. Der blev ifm. aftalen nedsat en arbejdsgruppe til at udvikle anbefalingerne.
  • Arbejdsgruppen består af Frivilligrådet, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe), Civilsamfundets Brancheforening, Danske Handicaporganisationer og Rådet for Socialt Udsatte.
  • Anbefalingerne blev præsenteret for regeringen og Folketingets partier tirsdag den 31. august 2021

 

Anbefalinger til Civilsamfundsstrategi - fuld længde.pdf
Anbefalinger til Civilsamfundsstrategien, sammenfatning.pdf
Bilag 2. Principper for udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet - FD.pdf
Bilag 3 Analysenotat - Civilsamfundets økonomi - Dansk Erhverv 2021.pdf
Kommissorium for arbejdsgruppe om civilsamfundsstrategi.pdf

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP