Civilsamfundet bygger bro

Regeringen lancerede i december 2013 strategien “Civilsamfundet bygger bro”, som havde til formål at udvikle og styrke effektfulde integrationsindsatser i foreningslivet, som kan medvirke til, at flere nydanskere involverer sig. Strategien bestod af i alt otte initiativer, herunder en dokumentationsindsats og netværk. 
 
FriSes rolle i projektet var som vidensaktør at indsamle erfaringer og viden internt og eksternt og videreformidle dette, så indsatsen og rådgivningen til det lokale foreningsliv kan udvikles.Blandt andet ved at sætte fokus på ressourcer blandt etniske minoritetsforeninger og  arbejde for et styrket samarbejde med etniske minoritetsforeninger. 
 

En stor spørgeskemaundersøgelse, som FriSe foretog, viste, at foreningerne generelt har stor interesse for at inkludere flere nydanskere. De nye frivillige får ifølge foreningerne bedre sociale relationer og nye erfaringer og kompetencer. Mange foreninger mener også, at de selv får tilført nye erfaringer og viden, som kan være med til at udvikle foreningens aktiviteter.  Det fremgik også, at foreningerne har brug for flere ressourcer, mere viden og bedre kompetencer i forhold til rekruttering, ledelse og motivation af den nye målgruppe.

Desuden deltog FriSe i ni netværksmøder mellem aktører på det frivillige integrationsområde faciliteret af Oxford Research. Netværket havde to overordnede formål om at skabe synergi mellem foreningerne på integrationsområdet samt at få flere nydanskere i foreningslivet.
 
Strategien tog udgangspunkt i, at aktiv deltagelse i civilsamfundet fører til aktivt medborgerskab og bidrager til bedre integration i samfundet.
 

Resultaterne af dokumentationsindsatsen viste positive sammenhænge mellem en række integrationsfaktorer og foreningsdeltagelse, blandet andet oplevet anerkendelse, netværk og tillid. Der kunne dog ikke påvises sammenhæng mellem foreningsdeltagelse og integrationindikatorerne uddannelse, beskæftigelse og kriminalitet.

Adskillige eksempler viser, at nydanskere ofte selv oplever at få et udbytte af frivilligt foreningsliv, blandt andet i forhold til deres oplevelse af inddragelse i sociale fællesskaber samt forbedrede danskkundskaber. Frivilligt arbejde kan således skabe grobund for en bedre integration, herunder aktiv deltagelse i samfundet.

Læs mere

Kontakt
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

årstal
2014-2017
Målgruppe
Primærmålgruppen er udsatte nydanskere, der har gavn af den indsats, der kan leveres af civilsamfundet, og nydanskere, der ønsker at være frivillige, og dermed udøve aktivt medborgerskab. Sekundær målgruppe er ansatte, der arbejder på integrationsområdet og på frivillighedsområdet
Støttet af:
Satspuljen
Projektpartnere:
Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Landsorganisationen for Bydelsmødre, Center for frivilligt socialt arbejde, Oxford Research og FriSe.

Projekttype
Vidensindsamling

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark