Flere i Fællesskabet

Projektet Flere i Fællesskaber skal finde evidensbaserede, nye veje i bekæmpelsen af ensomhed. Projektet er udtænkt som et modelprojekt i Silkeborg, og resultaterne skal danne vidensgrundlaget for fremtidige indsatser mod ensomhed i hele Danmark.

Forekomsten af ensomhed er høj i ungdomsårene og sent i livet. Længerevarende ensomhed er en risikofaktor for depression og andre helbredsproblemer. Desværre ved vi lidt om, hvilke indsatser der kan afhjælpe ensomhed. Det er det, projekt Flere i Fællesskabet handler om.

Projektet åbner en unik mulighed for dels at skabe større, koordinerede indsatser mod ensomhed hos unge og ældre på tværs af målgrupper og sektorer. Dels at få kortlagt, om og hvordan de virker. Flere i Fællesskabet vil sætte fællesskab og ensomhed på dagsordenen i en fireårig periode. Planen er at skabe en ’drømmekommune’, hvor de bedste indsatser fra ind- og udland samles og udfoldes – i samarbejde med foreninger, skoler, erhvervsliv, lokale medier, forskere og borgere. Indsatserne skal med andre ord flettes ind i hinanden, så eksempelvis de unge fra et mødested involverer sig i et lokalt plejehjem. Det er aldrig før forsøgt i Danmark.

Indsatsen omfatter blandt andet:

1) Etablering og udbredelse af mange forskelligartede tilbud - mødesteder, rådgivningstilbud, besøgstjenester, spisefællesskaber og samtalegrupper.

2) Involvering af unge og ældre, der har ensomhed inde på livet, så de er med til at drive projektet – bl.a. i et laboratorium, der udvikler nye indsatser.

3) Udpegning af en ’fællesskabsguide’, der kan hjælpe unge og ældre, som har behov, ind i relevante fællesskaber.

4) Aktivering af mange nye frivillige.

5) Generationsmøder omkring forskellige aktiviteter.

6) Gennemførelse af en kampagne, som skal gøre borgere opmærksomme på unge og ældre medborgere, der har brug for en håndsrækning til at blive en del af et fællesskab.

7) Afprøvning af udenlandske indsatser.

8) Mobilisering af minimum 15 lokale partnere fra civilsamfund, kommune og erhvervsliv.

Partnerskabet anvender samarbejdsformen Collective Impact (CI), som er en metode, der har vist sig effektiv i forhold til komplekse samfundsproblemer uden kendte løsninger.  Projektet er udtænkt som et modelprojekt og resultaterne skal danne vidensgrundlag for fremtidige indsatser i Danmark. Spredning af viden fra projektet er derfor en central del af partnerskabets vision. Projektet vil kunne pege på hvilke interventioner, der kan afhjælpe ensomhed og fremme trivsel hos unge og ældre. Samtidig kan projektet medvirke til et skifte fra enkeltstående og fragmenterede indsatser, der ofte ikke  er evalueret, til integration af virksomme indsatser og mobilisering af lokalsamfund. 

Projektet har to hovedformål:

  • At forandre et lokalsamfund ved at skabe en ’drømmekommune’, hvor alle tilbydes en vej ind i fællesskaber gennem en lang række tværgående initiativer, der involverer unge og ældre – og kommunens borgere i øvrigt.
  • At evaluere indsatserne og undersøge, hvad der virker, og hvad der ikke gør, og at udbrede resultaterne herfra.

Drømmekommune:

Silkeborg Kommune sætter ensomhed og fællesskab på dagsordenen i en fireårig periode. I projektet skal de bedste indsatser fra ind- og udland samles og udfoldes i et samarbejde mellem borgere, foreninger, skoler, erhvervsliv, lokale medier, fonde og forskere.

Forskelligartede indsatser skal flettes ind i hinanden, fx så unge fra et værested involverer sig i et lokalt plejehjem, og unge under uddannelse og fra ungerådgivning rekrutteres som besøgsvenner for plejehjemsbeboere og andre svækkede og isolerede ældre. Der skal etableres madlavnings- og spisefællesskaber og fælles aktiviteter og sikres transport for dem, der ikke kan komme selv. Og meget, meget andet.

Borgere, der selv er berørt af ensomhed, involveres og er med til at udvikle meningsfulde indsatser og aktiviteter, der kan danne grundlag for relationer mellem unge og ældre samt en fællesskabsguide, der skal hjælpe til at invitere alle, som har et behov, ind i relevante fællesskaber. Der skal aktiveres nye frivillige, og der skal gennemføres en stor kampagne, som skal gøre alle i kommunen opmærksom på at give hinanden en håndsrækning til at blive del af et fællesskab.

Partnerskabet:

Partnerskabet bag Flere i Fællesskaber er gået sammen om at bekæmpe ensomhed og fremme social deltagelse og trivsel blandt unge og ældre i Silkeborg Kommune. Tilsammen udgør vi centrale aktører fra civilsamfundet, det offentlige og erhvervslivet, der påtager sig et særligt ansvar for at finde nye veje til at få flere ind i fællesskaber

Læs mere

Kontakt
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

årstal
2020-2023
Målgruppe

Ensomme uden for fællesskaber

Støttet af:
Helsefonden, Mary Fonden
Projektpartnere:

Silkeborg Kommune, Region Midtjylland, Ventilen Danmark, Frivilligcenter Silkeborg, Selvhjælp Silkeborg, InnovationSilkeborg, Silkeborg Højskole, Mary Fonden, Jysk børneforsorg/Fredehjem, Come Together, Fonden Ensomme Gamles Værn og Ældre Sagen

Projekttype
Modelprojekt/forskningsprojekt

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark