Når børn blomstrer - om at træde ud af mobningens skygge & ind i fællesskabets styrke

Når børn blomstrer - om at træde ud af mobningens skygge og ind i fællesskabets styrke er et projektsamarbejde mellem Selvhjælp Sydvest, RessourceDetektiven, Tønder Kommu-ne, Julemærkehjemmet Fjordmark, Broen Tønder, Frivilligcenter Tønder og Broen Dan-mark. Projektets formål er at løfte lokalområdet, løfte frivilligheden og isærdeleshed løfte vores børn og unge. Med fokus på et tæt samarbejde på tværs vil vi med projektet bidrage til at løse sociale udfordringer og skabe bedre velfærd for børn og unge, der oplever sig mobbet. Dels ved at sætte ind forebyggende, så børn i risikogruppen støttes og hjælpes, og dermed ikke bliver en del af statistikken omkring det stigende antal ’udsatte børn og unge’ (dst.dk), der risikerer konsekvenser i form af psykiske, fysiske og sociale problemer senere i livet. Og dels fordi børnene aktivt bidrager til andre børns trivsel og egen trivsel, når de løftes og styrkes i trivselsgrupperne. På den måde vil børnene se sig selv i et meget mere positivt lys.

Selvhjælp Sydvest tilbyder i samarbejde med RessourceDetektiven og Tønder Kommune trivselsgrupper for børn og unge, der oplever sig mobbet. I gruppen vil barnet få mulighed for at dele egne erfaringer, oplevelser og tanker med andre børn, som står i en lignende svær situation.

Vi ved, at børn, der mistrives, har sværere ved at indgå i gruppesammenhænge end børn i trivsel, og dermed også ringere muligheder for at deltage i et aktivt fritidsliv. Det vil vi godt være med til at ændre på.Ved blandt andet at have Broen Tønder og Tønder Kommunes ’Bevæg dig for livet’ som aktive samarbejdspartnere i projektet fordrer vi brobygningen til et aktivt fritidsliv med fællesskaber, der styrker og fortsætter udviklingen af netop barnets selvværd og trivsel - også efter at projektet er ophørt og trivselsgrupperne afsluttet.

Læs folder om projektet

Læs mere

Kontakt
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

årstal
2021-2023
Målgruppe

Målgruppen er børn 10-15 år (4.- 6. klasser/6.- 8.klasser), der oplever sig mobbet og derfor mistrives.

Støttet af:
Socialstyrelsen
Projektpartnere:

Tønder Kommune, BROEN Tønder, Julemærkehjemmet Fjordmark og RessourceDetektiven, Frivilligcenter Tønder og Selvhjælp Sydvest

Projekttype
Trivselsgrupper - Brobygning

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark