Skip to main content

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark... men bare kald os FriSe

FriSe er landsorganisation for landets frivilligcentre og selvstændige selvhjælpsorganisationer. 

Sammen med vores medlemmer og en lang række samarbejdspartnere nationalt og internationalt er vi optaget af at udvikle den lokale frivillighed og styrke de lokale fællesskaber, så alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og finde hjælp og støtte i de frivillige fællesskaber

Derudover driver vi en række projekter og initiativer, der alle har til formål at gøre det nemmere at blive og være frivillig og lettere at være frivillig forening i Danmark.

Fx driver vi Danmarks største jobportal; Frivilligjob.dk og vi formidler digitale løsninger til foreninger i norden via TechSoup. Vi er koordinator på den nationale fejring af frivillighed; Frivillig Fredag og står for den nationale udbredelse af Socialkompas.dk 

Vi afprøver nye modeller for lokale partnerskaber og er førende udvikler af selvhælp til forskellige målgrupper, fx grupper for folk, der oplever sorg eller ensomhed.    

Derudover driver vi civilsamfundets egen jobportal NGOjob.dk