Hvor frivilligheden hører hjemme

PUBLICERET I FORBINDELSE MED FRISES 10 ÅRS JUBILÆUM I 2014

Som landets ældste frivilligcenter kunne Kontakt mellem Mennesker i 2014 fejre 25 års jubilæum i Svendborg. Det samme kunne centerleder Susanne Aasholm, som har været med siden 1989

Frivillighedsformidlingen i Svendborg, som den blev kaldt dengang, holdt i mere end 20 år til i et lille hus på Toldbodvej. I årenes løb blev beskrivelsen ændret til ’frivilligcentral’ og senere ’frivilligcenter’, men for Susanne Aasholm, som har været med siden opstarten i 1989, har navnet altid været Kontakt mellem Mennesker. Husets vigtigste opgave ligger nemlig i navnet.

”Den grundlæggende værdi er at skabe kontakt. Kontakt mellem foreninger og folk og foreningerne imellem. For mig er det stadigvæk det vigtigste, vi laver – vi skaber fællesskab,” fortæller Susanne Aasholm, der sammen med daværende leder Lone Møller blev ansat, da Kontakt mellem Mennesker blev etableret i 1989 med Socialministeriets Udviklingsmidler som en del af SMIL-projektet.

SMIL-projektet skulle give flere mennesker mulighed for at yde en frivillig indsats og støtte det frivillige arbejde generelt. Tre frivillighedsformidlinger blev etableret i henholdsvis Svendborg, København og Maribo. I dag er kun Svendborg tilbage af de oprindelige tre.

”Det var noget at en opgave, og det var måske også lidt svært at forklare, hvad det var, vi kunne og ville. Så kunne folk bedre forstå selvhjælpsgrupperne, der også blev startet op på samme tid,” fortæller Susanne Aasholm, der i dag er leder af ’Kontakt mellem mennesker’.

”Dengang i 1989 talte man jo ikke så meget om frivillighed. Det var mere bare noget, man var.”


Hønemoderen fra Svendborg

Efter nogle turbulente år med skiftende bestyrelser blev Kontakt mellem Mennesker etableret som en forening og fik samtidig et nyt værdisæt. Fra at være et formidlingscenter blev ’Kontakt mellem mennesker’ en frivillig social organisation. Grundet Svendborgs størrelse var der behov for en bredere tilgang til frivillighed, end det oprindelige SMIL-projekt havde haft for øje.

Når vi fik besøg af projektets supervisor Ulla Habermann, var det helt tydeligt, at ministeriet betragtede os som en hønemor, der havde spredt vingerne ud og tog imod alle. Vi tiltrak alle mulige folk, der havde idéer og gerne ville mødes om noget,” siger Susanne Aasholm og fortsætter:

”Vi var og er drevet af et engagement om at gøre noget. Der var brug for et sted, hvor folk kunne finde foreninger og finde hinanden,” siger Susanne Aasholm.

 

Født på ny i større lokaler

For halvandet år siden flyttede Kontakt mellem Mennesker til nye store lokaler i Havnegade i Svendborg, og i dag har frivilligcentret 650 kvadratmeter at brede sig på i et bevaringsværdigt hus. De store lokaler giver nye muligheder for at lære medlemmerne bedre at kende.

”Vi er født på ny. Jeg kan se nu, at vi har manglet det naturlige møde med foreningerne. Det er meget lettere at lære hinanden at kende, og det er rart, at vi kan give medlemmerne mulighed for et bedre netværk med hinanden. Vi vidste ikke, hvor stor en gave det er at leve tæt sammen. Jeg ville ønske, vi var flyttet før,” erklærer Susanne Aasholm.


Flere unge ønskes

En del af de frivillige har været med siden starten i 1989, og frivilligcentret i Svendborg har med stor succes kunne tiltrække foreninger og frivillige med en anden etnisk baggrund end dansk. Til gengæld er aldersgennemsnittet en anelse højt.

”Det ville være godt at få flere unge. Det er vi ikke så gode til. Mange unge vil helst arbejde med kultur, og så zapper de lidt rundt i stedet for at engagere sig i en forening. Det skal vi arbejde på at imødekomme, så vi kan tiltrække og fastholde dem, også selv om det kun er for en kortere periode,” siger Susanne Aasholm.

”Der er forskellige motiver for at gå ind i frivilligt arbejde, og sådan skal det være. Det er en glimrende måde at prøve sig selv af på,” lyder det fra lederen, der stadig oplever stort engagement hos de mange frivillige.

”Selvfølgelig ser samfundet anderledes ud i dag end for 25 år siden, men drivkræften er den samme. Det, der driver de frivillige, er at give noget i et fællesskab og få kontakt med andre mennesker. Vores allervigtigste opgave er at være en platform, hvor mennesker kan mødes og sammen skabe energi, værdi og fællesskab,” fortæller hun.


Fokus på målsætning

De frivilliges engagement har måske ikke ændret sig i gennem de sidste 25 år, men det har opgaverne i frivilligcentret.

”Papirarbejdet fylder meget i dag. Der er et fokus på målsætning, som er anderledes end før. Det kan være en tung proces, hvor der er mange krav vi skal leve op til. Frivilligcentrene er blevet mere centeragtige frem for frivillige sociale organisationer,” siger Susanne Aasholm, der udover papirarbejdet også peger på et usikkert finansieringsgrundlag som frivilligcentrenes største udfordring.

”Vi har brug for et stærkt FriSe, der kan sikre nogle ordentlige rammer, processer og argumenter for frivilligcentrene i fællesskab. Samtidig er det enormt vigtigt, at vi får lov til at blive ved med at være forskellige,” siger Susanne Aasholm, der på trods af sine 63 år ingen planer har om pension foreløbig.

”Jeg synes jo, det er frygteligt spændende at være med nu. Flytningen til nye lokaler har givet ny og god energi og har også givet os en ny orientering, der bliver spændende at følge. Et frivilligcenter er ikke noget uden de frivillige, og derfor er jeg glad for, at vi nu har nogle rammer, der gør, at vi bedre kan tiltrække dem,” siger Susanne Aasholm, der ikke er i tvivl om værdien af et frivilligcenter, der har en fysisk placering.

”Et frivilligcenter gør frivilligheden mere håndgribelig og er en portal til den frivillige verden. Det er godt at have et sted, hvor frivilligheden hører hjemme. Et sted, hvor vi kan synliggøre de frivilliges indsats og mulighederne i den frivillige verden.”

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP