FriSe glæder sig til at bidrage til Frivilligrådet

Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark får fremover en fast plads i Frivilligrådet. Børne- og socialminister Mai Mercado ønsker at sikre en bredere repræsentation af det frivillige sociale arbejde i Frivilligrådet og har derfor besluttet at ændre såvel sammensætningen af Frivilligrådet som udpegningsmodellen. 

 

"Jeg ønsker med den ændrede udpegning at sikre, at Frivilligrådet fremover får en mere fast tilknytning til den lokale frivillighed gennem foreninger, frivilligråd og frivilligcentre. I den sammenhæng er frivilligcentrenes perspektiv naturligvis meget vigtigt at inkludere," siger Børne- Og Socialminister Mai Mercado. 

 

Den nye udpegningsmodel indebærer, at FriSe fremover får mulighed for at udpege ét medlem af Frivilligrådet.

 

"I Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er vi glade for og stolte over at få en fast plads i det nye Frivilligråd. Frivilligcentrene har et unikt indblik i den lokale frivillighed, og de 65 frivilligcentre repræsenterer flere end 5.000 lokale frivillige foreninger. Fremtiden kalder på endnu mere samarbejde og i det perspektiv er frivilligcentrene særdeles vigtige som brobyggere mellem de forskellige sektorer. Disse erfaringer og vores viden om den lokale frivillighed glæder vi os til at bidrage med i et nyt vitaliseret frivilligråd," siger FriSes formand John Hebo Nielsen. 

 

Frivilligrådet rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Den nye udpegningsmodel indgår som et initiativ i civilsamfundsstrategien, der er en del af aftalen for satspuljen for det sociale område 2018-2021. 

 

Frivilligrådet vil fremover – udover medlemmet indstillet af FriSe – bestå af 11 øvrige medlemmer. Formanden og ét medlem udpeges af ministeren personligt. Udover FriSe får også KL ret til at indstille et medlem. De resterende otte medlemmer vælges direkte af foreninger og organisationer i den frivillige sociale sektor.

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP