FriSes formand i Frivilligrådet

John Hebo Nielsen, formand for Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, ser frem til at trække i arbejdstøjet, når han 1. februar 2018 indtræder som nyt medlem af Frivilligrådet.
Her skal han sammen med repræsentanter fra Red Barnet, Fonden for Socialt Ansvar og Bedre Psykiatri drøfte vilkår og omstændigheder for de frivillige sociale foreninger og organisationer og komme med anbefalinger til socialminister Mai Mercado om fremtidens velfærd og de frivilliges rolle heri.


At FriSe har fået en fast plads i rådet understreger betydningen af den lokale frivillighed. Samlet repræsenterer de 65 frivilligcentre flere end 5.000 lokale frivillige foreninger, der hver dag gør en forskel i deres lokalsamfund. Fremtiden kalder på endnu mere samarbejde – mellem det offentlige og foreningslivet og på tværs af foreninger, erhvervsliv og andre aktører. I det perspektiv er frivilligcentrene særdeles vigtige som brobyggere mellem de forskellige sektorer. Disse erfaringer og vores store viden om den lokale frivillighed glæder vi os til at bidrage med i det nye frivilligråd,” siger John Hebo Nielsen.

 

Ny sammensætning af Frivilligrådet:
Hvor Frivilligrådets medlemmer tidligere alle har været udpeget af ministeren, er det med den nye sammensætning kun formanden, Mads Roke Clausen, tidligere direktør i Mødrehjælpen, og et enkelt medlem; Sara Krüger Falk fra DI, der er udpeget af ministeren.


Børne- og Socialminister Mai Mercado lancerede på decemberkonferencen en ny udpegningsmodel, der betyder. at FriSe fremover får mulighed for at udpege ét medlem af Frivilligrådet.

"Jeg ønsker med den ændrede udpegning at sikre, at Frivilligrådet fremover får en mere fast tilknytning til den lokale frivillighed gennem foreninger, frivilligråd og frivilligcentre. I den sammenhæng er frivilligcentrenes perspektiv naturligvis meget vigtigt at inkludere," siger Børne- Og Socialminister Mai Mercado.


Ud over FriSes repræsentant har også KL ret til at udpege et medlem. De resterende otte medlemmer er valgt direkte blandt 37 kandidater fra foreninger og organisationer i den frivillige sociale sektor.

 

Om John Hebo Nielsen:
John Hebo Nielsen var blandt initiativtagerne til Frivilligcenter Gentofte, som han siden opstarten i 2010 har været formand for. Sideløbende blev han engageret i landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, hvor han siden 2012 har været næstformand og i marts 2017 blev valgt som formand.


Ved siden af en erhvervskarriere med topstillinger i blandt andet Cowi og Elkraft, har John Hebo Nielsen været aktiv inden for frivilligt arbejde, siden han i 1978 blev valgt ind i bestyrelsen for sin datters børnehave. Blandt andet som formand for Gentofte Børnevenner, formand for Daginstitutionernes Landsorganisation og næstformand for Børnesagens Fællesråd.


"I takt med, at jeg har skruet ned for karrieren, har jeg skruet tilsvarende op for det frivillige arbejde. Det frivillige arbejde er jo ikke overfyldt med erhvervsfolk, men for mig har det altid været en dejlig modpol til karrieren. Det er en god måde at bevare jordforbindelsen og kontakten til de menneskelige værdier", lyder det fra John Hebo Nielsen.

 

Det nye Frivilligråd tiltræder 1. februar 2018.

 

Mød det nye Frivilligråd:
Mads Roke Clausen, tidligere direktør i Mødrehjælpen

John Hebo Nielsen, Formand for landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Sara Krüger Falk, Seniorchefkonsulent, DI

Anna Bjerre Thorsteinsson, Direktør, GirlTalk.dk

Mirka Mozer, Direktør, Indvandrer Kvindecentret

Pelle Plesner, Leder, Fit for Kids

Ebbe Wendt Lorenzen, Generalsekretær, LIVSVÆRK

Jens Maibom Pedersen, Formand, KFUM´s Sociale Arbejde

Knud Aarup, Præsidiemedlem, BEDRE PSYKIATRI

Jonas Keiding Lindholm, Generalsekretær, Red Barnet

Thit Aaris-Høeg, Adm. direktør, Fonden for Socialt Ansvar

Arne Eggert, Udviklingsdirektør, KL

 

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP