Mere stabil støtte til frivilligcentrene

 

Arbejdsgruppens økonomiske anbefalinger har været længe undervejs, men de 15 forslag til en simplere støttestruktur er nu endelig offentliggjort. FriSe har været høringspart på forslagene, der blandt andet byder på lempeligere krav til revision og budgetter, enklere regler og mere overskuelige økonomi.

FriSe er meget positiv over for hensigten om at afbureaukratisere støttestrukturen, og særligt tilfredse er vi med anbefaling 10, der byder på justeringer af modellen for udmøntning af frivilligcentrenes grundfinansiering. Således skal frivilligcentrene ifølge anbefalingerne ikke længere bruge tid og ressourcer på ansøgninger, men vil i stedet modtage midlerne direkte og allerede i januar, såfremt de lever op til tildelingskriterierne.

"Som landsorganisation har vi i adskillige år peget på FRIG-puljens unødvendige og uhensigtsmæssige bureaukrati, herunder den helt uacceptable sene udbetaling til stor frustration og usikkerhed for frivilligcentrene. Forslaget om mere stabil støtte til etablering og grundfinansiering af frivilligcentrene er et særdeles håndfast resultat af FriSes mangeårige indsats på såvel politisk niveau som embedsværket i forhold til at sikre en mere smidig sagsbehandling og bedre vilkår for landets frivilligcentre. Vi ser frem til større budgetsikkerhed, stabil likviditet og ikke mindst frigivelse af ressourcer til ansøgninger - ressourcer, som vi i stedet kan bruge til at skabe værdi for den lokale frivillighed," lyder det fra FriSes formand John Hebo Nielsen, som dog bemærker, at forslagene er formuleret som intentioner, og at tidshorisonten for implementering er ukendt.

"Anbefalingerne et et solidt skridt i den rigtige retning, men den videre proces med implementering af forslagene er helt afgørende. Vi har i vores høringssvar peget på nødvendigheden af at inddrage civilsamfundet i arbejdet med processer og beslutningsgange. En forenkling af støttestrukturen er særligt afgørende for små og mellemstore foreninger, som ikke har de samme ressourcer som de store landsorganisationer. I forhold til anbefaling 10 håber vi, at vi allerede i 2020 kan se frem til en ændret ansøgningsprocedure for frivilligcentrenes grundfinansiering. FriSe står klar til at indgå i et konstruktivt samarbejde med tilskudsadministrationen. Blandt andet i forhold til at sikre dokumentationskrav, der i højere grad understøtter frivilligcentrenes arbejde med kvalitetsudvikling," slutter formanden.     

Læs mere: 
Afrapportering fra arbejdsgruppen om den statslige støttestruktur og tilskudsadministration på det frivillige sociale område 
Socialministeriets pressemeddelelse
Høringssvar fra FriSe og de øvrige høringsparter

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP