frisenetlogo

Aftale om satspuljen på det sociale område

Partierne bag satspuljen har indgået en aftale om fordelingen af satspuljemidler på det sociale område for perioden 2019-2022. Aftalen fordeler godt 1,1 milliard kroner på det sociale område til indsatser for børn og familier, fx for børn, der er anbragt uden for hjemmet, samt indsatser for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. 

Som noget helt nyt er der i satspuljeaftalen afsat midler til initiativer, der kan sikre en større transparens og ansvarlighed i den frivillige sociale sektor samt øge sektorens egenkontrol.

Frivilligrådet skal udvikle retningslinjer for good governance, som skal være med til at skabe større gennemsigtighed og understøtte bedre ledelse i organisationer. Desuden oprettes en whistleblowerordning for civilsamfundet, som foreninger kan benytte, hvis der er fejl eller uregelmæssigheder i tildelingen af tilskud. I alt afsættes 10,6 mio. kr. til arbejdet. 

Læs mere:
Aftalen om satspuljen på børne- og socialområdet 2019-2022
Fordeling af økonomien for satspuljemidlerne for 2019-2022 
Altingets livedækning af pressemødet
Frivilligrådets pressemeddelelse

frivilligjob

techsoup

gno job

KVM

kontakt

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP