Informationer til foreninger om corona

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udarbejdet en FAQ med svar på spørgsmål om foreningsdrift, som mange foreninger står over for i de kommende uger som følge af coronavirus. Artiklen bliver løbende opdateret på www.frivillighed.dk

Ny Corona-kategori på Frivilligjob.dk

Frivilligjob.dk har efter ønske fra organisationer oprettet en Corona-kategori - hvor det er muligt at søge frivillige til særlige indsatser i disse dage og uger.
FriSes medlemmer må MEGET gerne slå særlige frivillig-jobs op i denne kategori - samt prikke til foreninger i jeres lokalområde, der har brug for hænder i disse tider.
Læs mere på frivilligjob.dk/covid-19-og-din-forening
Der er brug for hjælp både helt lokalt og helt digitalt - og heldigvis er der mange derude, der gerne vil gøre en indsats.

Redskaber til foreninger, der arbejder hjemme

For mange af os kommer de næste uger til at byde på hjemmearbejde.
I denne artikel har Techsoup samlet en række gode værktøjer, online kurser, blogindlæg og mere til jer, der arbejder hjemmefra. Langt det meste er gratis for dig, der arbejder i civilsamfundet.
TechSoup står som altid til rådighed med hjælp til at give din organisation adgang til de digitale tjenester og værktøjer, I har brug for lige nu - billigst muligt.

Informationer til særligt udsatte grupper

Vær med til at tage ansvar for særligt udsatte grupper, og hjælp med at informere om smittefare og forholdsregler. Sundhedstyrelsen har udarbejdet foldere/plakater til særligt sårbare grupper. Hjælp gerne med at udbrede materialet til jeres medlemmer og brugere.

Spørgsmål og ny hotline

Social- og Indenrigsministeriet får i disse dage rigtig mange henvendelser fra frivillige sociale foreninger, og derfor er CFSA blevet bedt om at bidrage til informationsindsatsen.
Såfremt I eller jeres medlemsforeninger har spørgsmål til, hvordan I skal forholde jer, bedes I skriv til CFSA's rådgivning med jeres spørgsmål - ikke til Socialministeriet.
Hvis I har spørgsmål til lokale forhold, skal I kontakte kommunen. 
Orienterer jer også på ministeriets side med relevant information om coronavirus og socialområdet.
Bemærk også, at ministeren netop har oprettet en ny hotline om corona på socialområdet, der skal vejlede sociale tilbud og organisationer om, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefalinger håndteres på socialområdet. Hotlinen er en del af Socialstyrelsen og kan kontaktes på: 72 42 40 00. 

Forlængelser af frister

Mange foreninger har sendt medarbejdere og frivillige hjem og for at sikre, at alle ansøgere har mulighed for at søge Socialstyrelsens puljer, forlænges ansøgningsfristerne på de puljer, som har frist i perioden fra og med uge 12 til og med uge 15 med 14 dage. For puljer, der har ansøgningsfrist i uge 16, forlænges fristen en uge. Det betyder blandt andet, at fristen for ansøgning af PUF nu er 3. april kl. 12.00.
Derudover flyttes alle frister for regnskaber og rapporter med frist i perioden fra og med uge 12 til og med uge 16 med 14 dage fra den dato, der fremgår af tilskudsbrevet.
Socialstyrelsen udbetaler fortsat tilskud, og udbetaling til mindre civilsamfundsorganisationer og driftstilskud prioriteres før øvrige tilskud. Alle tilskudsmodtagere kan dog opleve forsinkelser som følge af den aktuelle situation.

Aflysning af projekt-arrangementer

Socialstyrelsen opfordrer alle tilskudsmodtagere til at følge Sundhedsstyrelsens samt øvrige myndigheders anbefalinger vedrørende afholdelse af arrangementer.
Hvis I ønsker at udskyde et arrangement inden for den gældende projektperiode, kan I gøre det uden forudgående godkendelse fra Tilskudsforvaltning. Hvis udskydelsen ligger ud over den gældende projektperiode, skal der ansøges om projektændring hos Tilskudsforvaltning.
Læs mere om, hvad I kan gøre, hvis I har udgifter til arrangementer, der bliver aflyst, eller hvis I ønsker at anvende midlerne til andre aktiviteter på Socialstyrelsens hjemmeside.  

 

 

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP