En formand takker af

Det var ikke uden vemod, at John Hebo Nielsen på FriSes digitale generalforsamling den 20. marts trådte af som formand for FriSes bestyrelse. Og selv om klapsalverne foregik uden lyd, blev den afgående formand sendt afsted med stor anerkendelse for sit mangeårige arbejde for FriSe.  
  "FriSe skal være en klar spiller, som ingen kan komme udenom, når vi taler frivillighed både på den nationale og de kommunale dagsordener.”
Sådan lød det i indstillingen, da John Hebo Nielsen blev valgt som FriSes formand i 2017. 
Med FriSes deltagelse i den nye arbejdsgruppe for den kommende civilsamfundsstrategi, partnerskabet mod ensomhed og senest arbejdsgruppen under Finans Danmark, der skal finde løsninger i forhold til bankgebyrer og bureaukrati, må det siges, at missionen er lykkes. Med en fast plads i Frivilligrådet, frivilligcentre på finansloven og rollen som national koordinator af Frivillig Fredag, er FriSe ikke til at komme udenom, og det er med stolthed og tilfredshed, at den afgående formand kigger tilbage på de senere år. Selv fremhæver han arbejdet med frivilligcentrenes kvalitetsmodel.
  "Det har betydet meget både udadtil og indadtil, og den store mødeaktivitet har bragt os tættere på hinanden – både ledere og bestyrelser.  Kvalitetsmodellen har givet os legitimitet i systemet, og jeg ved også, at mange frivilligcentre har brugt den til lokal interessevaretagels og at bestyrelser har brugt den overfor ledere og omvendt," siger John Hebo Nielsen, der har været en del af FriSes bestyrelse siden 2012, og siden 2014 været en del af ledelsen, først som næstformand og siden 2017 som formand. 
Helt tilfreds er den afgående formand dog ikke og peger på såvel finansieringen af selvhjælp samt etableringen af flere frivilligcentre som vigtige indsatsområder i de kommende år for den nye bestyrelse.
Både bestyrelse og sekretariat kender John som en engageret, ihærdig og dedikeret formand, der med stor ildhu og entusiasme har kastet sig over opgaverne med at sikre den lokale frivillighed anerkendelse, synlighed og finansiering. John har aldrig forsømt en lejlighed til at fortælle om frivilligcentrenes centrale rolle i den lokale frivillighed eller selvhjælpsgruppernes store potentiale for sundhed og trivsel på såvel de bonede gulve ved politisk foretræde som på det bornholmske græstæppe til Folkemødet.
Selv om det nu er et farvel til formandsposten i FriSe, fortsætter John sit arbejde for den lokale frivillighed, både som formand i Frivilligcenter Gentofte og i sine bestræbelser på etablering af Frivilligcenter Fanø. 
Tak for alt det, du har gjort for FriSe og frivilligheden, John - og al mulig held og lykke fremover.  

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP