• Forside
  • Frise nyt
  • Civilsamfundet afleverer sit bud på en ny civilsamfundsstrategi

Civilsamfundet afleverer sit bud på en ny civilsamfundsstrategi

Regeringen og Folketingets partier modtager i dag en række ambitiøse anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi. Med lokale og nationale partnerskaber på tværs af aktører og sektorer kan vi sammen løse store samfundsproblemer, som fx ensomhed
 
”Vi er afhængige af hinanden. Vi har brug for hinanden.” Sådan lød det, da statsminister Mette Frederiksen åbnede konferencen for Fremtidens Danmark i Fredericia forleden, og i talen pegede statsministeren på behovet for, at vi i fællesskab står sammen om at løse komplekse samfundsproblemer med en helhedsorienteret indsats – at vi flytter os sammen for at flytte Danmark.
 
Med et forslag til en ny civilsamfundsstrategi udarbejdet af en række civilsamfundsaktører præsenteres regeringen og Folketinget i dag for en række anbefalinger, der skal styrke civilsamfundets muligheder for skabe indsatser og fællesskaber, der gavner og inkluderer mennesker i udsatte og sårbare positioner.
 

Nogle sociale udfordringer har vist sig at være så komplekse, at velfærdssamfundet endnu ikke har fundet løsningen på dem. Det pegede regeringens egen Reformkommission på i starten af sommeren. I arbejdsgruppens anbefalinger til en ny  præsenteres en ny model for, hvordan man løser svære sociale udfordringer.

Fremover skal svære sociale udfordringer i Danmark blandt andet løses ved, at aktører med viden og kompetencer inddrages tidligt og herefter indgår i brede partnerskaber for at løse problemerne på nye og bedre måder. 

Udfordringerne kan fx være de titusindvis af udsatte og sårbare unge med svære livsbetingelser, der står uden job og uddannelse. Eller problemerne med hjælpen til mennesker med psykiske lidelser, der samtidig har et misbrug. Det er udfordringer, som har været forsøgt løst ad de traditionelle veje i mange år uden, at tidligere forsøg har gjort op med problemerne.

"Fremtidens komplekse udfordringer kræver, at vi løfter i fællesskab. Vi så det, da Danmark lukkede ned, og lokale aktører fra civilsamfund, erhvervsliv og kommune stod sammen for at styrke de lokale fællesskaber på afstand og mindske ensomhed og isolation. Med en ny model for lokale og nationale partnerskaber kan vi skabe nye muligheder for fællesskabets handlekraft," siger Tina Andersen Messauodi, bestyrelsesmedlem i Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe).

Bedre forløsning af civilsamfundets potentiale

Arbejdsgruppen præsenterer samtidig en række anbefalinger til, hvordan man i højere grad kan forløse civilsamfundets potentiale til gavn for borgere i udsatte og sårbare positioner.

Blandt andet med forslag til, hvordan man sikrer en mere holdbar finansiering af civilsamfundets sociale arbejde, hvordan man gennem lokale partnerskaber kan sikre større inklusion af borgere i udsatte positioner i det frivillige arbejde og hvordan man gennem øget samarbejde kan modarbejde ensomhed.

Anbefalingerne præsenteres i dag for regeringen og Folketingets partier og offentliggøres her: frise.dk/civilsamfundsstrategi 

Fakta

Tilblivelsen af anbefalinger til en civilsamfundsstrategi blev besluttet af Folketingets parter ifm. Aftalen om Reserven til foranstaltninger på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 24. november 2020. Der blev ifm. aftalen nedsat en arbejdsgruppe til at udvikle anbefalingerne.

Arbejdsgruppen består af Frivilligrådet, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe), Civilsamfundets Brancheforening, Danske Handicaporganisationer og Rådet for Socialt Udsatte.

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP