Hvordan kan vi støtte lokale foreningers modtagelse af flygtninge?

"Det frivillige foreningsliv -fra fodboldklubberne til lokale sociale ildsjæle- sikrer de nytilkomne ukrainere gode oplevelser og del i fællesskaberne. Tak for at handle & koordinere," lød det fra Social- og Ældreminister Astrid Krag, da Frivilligcentre & Selvhjælp DanmarkFrivilligrådetCenter for Frivilligt Socialt Arbejde og DGI  på et møde i Social- og Ældreministeriet den 6. april 2022 diskuterede, hvordan vi kan understøtte de frivillige organisationers arbejde, når vi skal tage imod flygtninge fra Ukraine.

Lokalt har frivilligcentrene indtaget en helt naturlig rolle som brobygger og koordinerede kraft i forhold til det lokale frivillige engagement, den enorme handlekraft og ”lyst til at gøre noget” hos den enkelte og de aktuelle behov og muligheder i kommunerne.

Lokalt er der etableret overblik over aktiviteter og initiativer målrettet nyankomne flygtninge samt oprettet frivilligbanker eller skabt overblik over frivilligopgaver – på både kommunale og frivilligcentrenes hjemmesider. Derudover også tøjindsamling/formidling, støtte-caféer, sprogundervisning, tolkebistand, kreatilbud for børn mm. i samarbejder med lokale foreninger og frivillige.  Få overblikket på frise.dk/ukraine   


Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark