Skip to main content

Ny strategi: Sammen om selvhjælp

Stor opbakning blandt FriSes medlemmer til den nye strategi for selvhjælp, der skal sikre udvikling og udbredelse af selvhjælpsgrupper i hele Danmark

Der var bobler i glasset, store forventninger og høje ambitioner på feltets vegne, da repræsentanter fra 25 frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer, skød arbejdet med FriSes nye strategi for selvhjælp i gang.

Kick off-arrangementet i Vejle den 22. september var kulminationen på en strategisk beslutning i FriSes bestyrelse om en massiv investering i udviklingen af selvhjælpsarbejdet blandt FriSes medlemmer.  

Aldrig før er der afsat så mange ressourcer til at understøtte og udvikle selvhjælp i FriSe-regi og med ansættelsen af en selvhjælpskonsulent i foråret 2022, er der i den grad sat såvel tempo som en klar retning for selvhjælpsindsatsen.

”Ved udgangen af 2025 står vi på et helt andet og stærkere fælles fundament, end vi gør i dag. Men for at nå i mål kræver det størst mulig samspil mellem det, der sker lokalt og det, der sker nationalt. Vi skal lykkes sammen med at styrke indsats, position og synlighed for selvhjælp,” fortæller Louise Morell Holm, selvhjælpskonsulent i FriSe.

Ny strategi for selvhjælp

Tydelighed og synlighed

Flere end halvdelen af FriSes medlemmer tilbyder selvhjælp og med 600 grupper årligt med flere end 5.000 gruppedeltagere, er der stor lokal erfaring med etablering af grupper og uddannelse af frivillige igangsættere.    

”Der er ikke tale om en strategi, der skal forandre indsatsen, men i stedet realisere det store potentiale ved at styrke kernen og det fælles grundlag for indsatsen,” forklarer FriSes direktør Casper Bo Danø.

Det strategiske arbejde kommer således til at foregå i to spor; udvikling at stærk fælles fagligt fundament for selvhjælp, og en strategisk understøttelse af FriSes medlemmer organisatorisk og administrativt.

Fx skal der etableres nye netværk med formænd og ledere i frivilligcentre og organisationer, der tilbyder selvhjælp, hvor strategien løbende vil blive drøftet og justeret, ligesom det lokale ejerskab skal være med at omsætte strategien lokalt. Bestyrelsesuddannelse er ligeledes en del af planen.  

Selvhjælp er grupper

Etablering af regionale netværk og inddragelse af lokale bestyrelser er ikke det eneste sted, hvor den nye selvhjælpsstrategi har hentet inspiration fra frivilligcentrenes arbejde med kvalitetsmodellen.

Som en del af kvalitetsmodellen har netop en klar definition af kerneopgaver, tydelighed i opgavebeskrivelsen og synlige resultater, har været med til at positionere frivilligcentrene som centrale velfærdsaktører lokalt og nationalt.

”Selvhjælp skal have den centrale plads i fremtidens velfærdssamfund, som det fortjener, men det kræver at vi i FriSe er sammen om kernen af selvhjælp – at vi er helt tydelige på, hvad det er vi laver, hvordan vi arbejder og hvilke resultater vi skaber sammen,” siger FriSes formand, Lars Rasmussen og understreger, at selvhjælp i FriSe er selvhjælpsgrupper.

”Vi skal have et klart fælles fokus på, at selvhjælp er en social indsats med gruppen og samtalen som omdrejningspunkt. Det er det FriSes bestyrelse har valgt at understøtte, interessevaretage og kommunikere som selvhjælp. Vi ved, at det virker – nu skal andre også vide det og mærke det,” slutter formanden.