Debat: Civilsamfundet har brug for en stabil finansieringsmodel

"Usikkerheden er stor både for ansatte, frivillige og for de mennesker, som organisationerne er sat i verden for at give et fællesskab, en stemme og en hjælpende hånd."

Sådan skrev Thorkild Olesen (Danske Handicaporganisationer), Vibe Klarup (Rådet for Socialt udsatte), Anna Bjerre (Frivilligrådet), Kira West (Civilsamfundets Brancheforening) og FriSes formand Lars Rasmussen i et debatindlæg i Altinget Civilsamfund.

Et enigt civilsamfund afleverede et ambitiøst bud på en ny model for finansiering af drift for civilsamfundsorganisationer i august 2021. Vi ved, at der er politisk forståelse for, at den nuværende situation er uholdbar og havde derfor håbet på politisk handling i finansloven 2021.

Den efterspurgte model for tildeling af driftsstøtte til civilsamfundsorganisationer glimrede dog ved sit fravær i finanslovsteksten. Det var ellers et højt ønske fra et samlet civilsamfund og en klar anbefaling fra arbejdsgruppen, der står bag anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi.

Sammen med de øvrige organisationer har FriSe peget på nødvendigheden af, at der politisk findes en ny model for finansieringen af driften af kerneopgaverne i civilsamfundsorganisationerne. Konkret foreslog vi i arbejdsgruppen placering af en pulje direkte på finansloven, og at midlerne fremover skulle uddeles efter transparente kriterier.

Debatindlægget: Civilsamfundsorganisationer med opråb: Vi har akut brug for en ny finansiel model til at sikre civilsamfundet er bragt i Altinget Civilsamfund den 20. december 2022

 


Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark