Frivilligcentrenes afgørende rolle som brobygger i lokale fællesskaber

Den 5. maj offentliggjorde ViVE; Frivilligcentrene i Danmark 2021 En evaluering af den lokale understøttelse af deltagelse og fællesskaber.

FriSe har udarbejdet et resume af evalueringen samt en oversigt over de vigtigste resultater

Evalueringen, som er kulminationen på arbejdet med frivilligcentrenes kvalitetsmodel fra 2018-2021, fremhæver frivilligcentrenes oplevelse af kvalitetsmodellen som et konstruktivt redskab, men peger samtidig på begrænsede ressourcer til at varetage frivilligcentrenes mangeartede og komplekse opgaver i forhold til understøttelse af lokale frivillige fællesskaber.

Evalueringen beskriver, hvordan frivilligcentrene i dag har både flere og mere komplekse opgaver og færre ansatte, herunder langt flere opgaver rettet mod kommunernes behov. 

Evalueringen understreger samtidig frivilligcentrenes vigtige rolle som brobygger mellem borgere, frivillige, foreninger og kommuner i forhold til at skabe fællesskaber og deltagelsesmuligheder samt den lokale sammenhængskraft i forhold til at løse sociale udfordringer lokalt. 

Men både små foreninger og kommunale samarbejdspartnere efterlyser mere støtte fra frivilligcentrene, blandt andet ser kommunerne gerne, at frivilligcentrene spiller en endnu større rolle i faciliteringen af det kommunale samarbejde med lokale foreninger. Det har flere frivilligcentre dog vanskeligt ved at imødekomme på grund af mangel på personale og ressourcer.

Læs mere om frivilligcentrenes arbejde med kvalitetsmodellen


Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark