Sammen marcherer vi mod ensomhed

2000 km igennem 81 kommuner på 68 dag. Ambitionerne for dette års March mod ensomhed er store, og når Patrick Cakirli mandag den 8. august tager første skridt i Nexø på Bornholm, er reglen som altid; han må kun gå, når han har følgeskab.

Flere frivilligcentre og 40 kommuner har allerede tilkendegivet, at de er klar på at hjælpe Patrick rundt i Danmark og sammen sætte fokus på ensomhed, inden marchen slutter fredag den 14. oktober i Esbjerg.

"Gennem March mod Ensomhed har jeg fået mange succesoplevelser - oplevelser som på alle tænkelige måder har gjort mit liv bedre: Jeg har fået mere selvtillid og bedre selvværd og den udvikling, som jeg har været igennem de sidste 5 år, er intet mindre end utrolig, og derfor har jeg nu besluttet, at jeg fra og med i år vil gøre det muligt for en håndfuld udsatte borgere at få samme succesoplevelse ved at gøre mig følgeskab gennem hele landet," fortæller Patrick Cakirli selv om det nye initiativ, der skal testes allerede i år, hvor Camilla og Katja, som til daglig bor på et bosted for psykisk sårbare, er med i marchen.

Samarbejde med FriSe

Lokalt har Patrick mødt stor opbakning og støtte fra FriSes medlemmer, og derfor har FriSe officielt indgået en samarbejdsaftale med March mod ensomhed, så vi sammen kan sætte fokus på ensomhed med en række arrangementer og aktiviteter lokalt, når marchen kommer forbi.

"FriSe er glade for at indgå et samarbejde med March mod Ensomhed. FriSe og landets frivilligcentre har som et af deres vigtigste formål at få flere med i frivillige fællesskaber og særligt dem, som føler sig udenfor. Frivilligcentrene spiller en vigtig rolle i den lokale ensomhedsbekæmpelse, dels som initiativtager til særlige målrettede ensomhedsindsatser og som brobyggere mellem borgere og lokale fællesskaber. Det er derfor helt naturligt for FriSe at gå sammen med Patrick for at understøtte denne nationale dagsorden lokalt,"  fortæller direktør Casper Bo Danø om det nye samarbejde med March mod ensomhed.


Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark