Skip to main content

Deltagerrekord på FriSes årsmøde 2023

FriSes årsmøde slog endnu engang deltagerrekord, da vi fredag den 10. marts 2023 samlede 208 deltagere fra 64 medlemsorganisationer på Scandic Kolding.

Temaet for dagen var; Fremtidens velfærdssamfund, og sammen undersøgte vi, hvordan kommuner og regioner nu og i fremtiden arbejder med sundhedsfremme og hvordan frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer kan blive endnu bedre til at indgå i og spille en central rolle i de udviklingsprocesser.

Lars Benjaminsen præsenterede Fællesskabsmålingen 2022, der viser, at rigtig mange mennesker mistrives. Annemarie Zacho-Broe kom med gode og konkrete bud på, hvordan civilsamfundet og det kommunale i højere grad end tidligere kan samarbejde om de velfærdsudfordringer, som det danske samfund står overfor.

Fire forskellige workshops satte skarpt på udfordringerne, og startede gode debatter om FriSes rolle i fremtidens velfærdssamfund.

Foreningen Samværd sluttede dagens program af med rasleæg og rundkreds, musik og medlemsaktivering.