Danmark har fået en national strategi mod ensomhed

Halvt så mange skal opleve ensomhed i 2040. Det er det ambitiøse mål for Danmarks første nationale strategi mod ensomhed.

Ensomheden er stigende i Danmark, og antallet af ensomme har udviklet sig kraftigt siden 2017, hvor det var 8,3 procent af befolkningen mod 12,4 procent i 2021. Det vurderes at op mod 600.000 danskere er ensomme, og mange af dem svært ensomme.

Bag strategien står Det nationale partnerskab mod ensomhed, som FriSe sammen med 114 andre organisationer er en del af.

Med strategien, som blev lanceret på Christiansborg den 21. juni, følger en handleplan med hele 75 initiativer.

Ved lanceringen præsenterede et bredt politisk flertal de første fire initiativer, der skal følge op på partnerskabets anbefalinger. Initiativerne finansierises af en udmøntning af 20,8 millioner kroner, der blev afsat med SSA-aftalen for 2022-2025.  

  • Landsindsats til afstigmatisering af ensomhed

  • Fællesskaber og støtte til unge, der oplever ensomhed

  • Fællesskabsguides for ældre borgere

  • Fællesskabsguides for sårbare og socialt udsatte borgere


Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark