Skip to main content

Ny kursusmodel for selvhjælp

FriSe har lavet en ny model for kurser af frivillige faciilitatorer af selvhjælpsgrupper og inviterer på kurser i efteråret. Den nye model betyder, at nye frivillige skal deltage i flere moduler i en kombination af onlinemøder og fyraftensmøder tre steder i landet. Se rammen nedenfor, og hav gerne kursusdatoerne for øje, når I planlægger frivilligrekruttering og gruppeopstart i efteråret.

Trin 1: Introduktion til Selvhjælp i FriSe og til rollen som frivillig facilitator

Trin 2: Rollen som frivillig facilitator af selvhjælpsgrupper i praksis.  Fyraftensmøde af 4 timers varighed:

Trin 3: Frivillige facilitatorer i ensomhedsprojektet

Den nye model for FriSes kurser for frivillige facilitatorer er et forsøg på at imødekomme flere forhold:

  • En smidig model, der kan fungere som basis for alle frivillige, og som samtidig rummer en ”overbygning” for frivillige i ensomhedsprojektet (og evt. kommende nationale projekter)

  • Introduktion til det fælles grundlag for Selvhjælp og FriSe - for alle nye frivillige (og ansatte) i FriSes medlemsorganisationer

  • Et mere praksisorienteret kursus med øvelser i rollen som facilitator

  • Ønske om geografisk spredning, men samtidig vigtigt med tilstrækkeligt antal deltagere på de fysiske møder  

  • Fortsat to årlige rul: i september/oktober og i februar/marts

Frivillige facilitatorer skal derfor deltage i mindst to trin – og hvis de skal facilitere ensomhedsgrupper er trin 3 også obligatorisk. Tilmelding via NemTilmeld.

Frivillige i Kom Videre Mand og Sorggruppeprojektet har fortsat deres egne kursusforløb.