Ny undersøgelse om selvhjælpsgrupper

"Jeg følte mig så alene med mine problemer, og pludselig var der et fællesskab, som kunne forstå mig." Ordene er fra een af de knap 4.000 deltagere i en selvhjælpsgruppe hos FriSes medlemsorganisationer i 2022.

I  flere end 600 grupper hos landets frivilligcentre og selvstændige selvhjælpsgrupper i 2022 har mennesker i livskriser eller udfordringer; fx sorg, sygdom eller skilsmisse, sammen fundet styrken i fællesskabet i en selvhjælpsgruppe. 

Formålet med en selvhjælpsgruppe er den gensidige støtte gennem samtale. I FriSes medlemsorganisationer er samtalen i gruppen faciliteret af frivillige, der modtager uddannelse og supervision. 

Og tilbuddet om deltagelsen i en selvhjælpsgrupper appellerer bredt tilbåde unge og ældre inden for et stort spændvidde af målgrupper.  De mest udbredte gruppetilbud til unge og voksne omhandler stress, angst og deprssion, mens det mest populære gruppetilbud til børn er skilsmissegrupper.

For alle tre aldersgrupper gælder, at de får støtte til svære livsudfordringer og -vilkår gennem deres deltagelse i en selvhjælpsgruppe. Men målgrupperne for selvhjælp afspejler i den grad også nogle af tidens store sociale og sundhedsmæssige udfordringer; blandt andet mistrivsel, psykisk sårbarhed og stress, angst og depression. 

En ny tendens i selvhjælpsarbejdet er at udendørs selvhjælpsgrupper, hvor samtalen kan foregå på en gåtur eller ved bålet, har vundet frem. Tendensen er formentlig
hjulpet godt på vej af pandemien. I 2022 har 39% af FriSes medlemsorganisationer haft selvhjælpsgrupper udendørs og 11 % har haft selvhjælpsgrupper online.


Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark