Skip to main content

Pressemeddelelse 28. august 2023

Selvhjælpsgrupper mod ensomhed

21 steder i landet igangsættes nu selvhjælpsgrupper for ensomme 

Med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond udvikler Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark i tæt samarbejde med 21 medlemsorganisationer selvhjælpsgrupper for personer, der oplever svær eller langvarig ensomhed. Fonden støtter de nye selvhjælpsgrupper med 7 millioner kroner, fordi mange mennesker bliver ramt af ensomhed, og der derfor er et stort behov for at udvikle nye metoder, hvor den enkelte får bedre mulighed for at hjælpe sig selv.  

Det er første gang, at der udvikles selvhjælpsgrupper specifik til denne målgruppe, men lokalt er der stor erfaring med ensomhedsproblematikken. Andre livskriser som fx skilsmisse, sygdom eller sorg kan nemlig også skabe en følelse af at være helt alene med sine oplevelser, følelser og tanker.  

”Og det er netop selvhjælpsgruppernes styrke. At opleve, at andre har det lige som dig, at du kan spejle dig i andres oplevelser og refleksioner, og at du føler dig mødt, set, hørt og forstået af andre, der har oplevet noget lignende,” fortæller projektleder Christine Secher og fremhæver deltagerorganisationernes mangeårige erfaring med at etablere selvhjælpsgrupper for mennesker, der befinder sig et svært sted i livet. I dette projekt er det deltagernes oplevelse af ensomhed, der er det fælles udgangspunkt for gruppen og samtalen.  

Vi ved stadig kun lidt om, hvordan ensomhed rammer, og hvad vi kan gøre for at forebygge og afhjælpe. Men vi tror på, at mødet med andre i en selvhjælpsgruppe kan være en vej ud af ensomheden. Og det hjælper Den A.P. Møllerske Støttefond os nu med at få gjort noget ved, ” fortæller Christine Secher, der ser frem til den lokale opstart af de nye grupper i efteråret 2023.  

Formålet med projektet er styrke den enkelte gruppedeltagers trivsel og mentale sundhed, men også at indsamle data og erfaringer om, hvordan vi kan iværksætte tilbud og facilitere fællesskaber, der kan mindske og afhjælpe ensomhed. Projektet følges tæt og evalueres af konsulenthuset DEFACTUM.  

Brændt sig på fællesskabet 

Målgruppen for de nye selvhjælpsgrupper er personer, hvor ensomheden har sat sig fast. Hvor det ikke er nok at blive opfordret til at møde op i den lokale fodboldklub eller deltage i en fællesspisning. Hvor der er brug for andet og mere for at komme ud af ensomheden. 

”Vi ved fra forskningen, at ensomhed påvirker vores hjerner, så vi begynder at fokusere på negative sociale signaler og derfor risikerer at blive mere usikre i interaktionen med andre mennesker. Nogle har måske brændt sig på fællesskabet eller oplevet, at ensomheden er blevet forstærket i samværet med andre. Derfor tænker vi også, at selvhjælpsgruppen kan være et socialt træningsrum, hvor deltagerne, udover indsigt i egen situation, også får redskaber og sociale kompetencer,” fortæller Christine Secher. 

Uddannede frivillige facilitatorer hjælper gruppedeltagerne igennem et forløb. Allervigtigst er dog mødet med andre i samme situation, oplevelsen af at blive set, hørt og forstået og muligheden for at spejle sig i andres oplevelser, erfaringer, følelser og tanker.  

”Det kan noget særligt. At dele det, der er svært, og opleve, at dem, der lytter, forstår. Det trygge, præstationsfrie rum, hvor du ikke behøver at være andet end dig selv,” fortæller Christine Secher. 

Kontakt projektleder Christine Secher for at høre mere. Tlf.: 31 62 61 02 og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.