Skip to main content

Netværk – brobygning mellem borgere og frivillige fællesskaber

Som en del af projektet ”Flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber” ønsker FriSe at etablere et netværk for de frivilligcentre, som har en særlig indsats eller projekt, der arbejder med brobygning eller med at øge deltagelsen i sociale fællesskaber for mennesker i sårbare eller udsatte positioner.[1]

 

Formål: Netværket giver deltagerne mulighed for at udveksle viden og erfaringer. Målet er at skabe et rum, hvor læring om brobygning går på tværs af frivilligcentrene.

 

Hvad får man ud af at deltage i netværket? Du får mulighed for at møde andre frivilligcentre, som arbejder med brobygning mellem borgere og frivillige fællesskaber. Du kan drøfte udfordringer og erfaringer samt få nye perspektiver på jeres arbejde og praksis. I netværket får du:

 • Erfaringsudveksling om redskaber og metoder, der kan udvikle jeres arbejde med brobygning.
 • Indsigt i aktuel viden og tendenser om brobygning.
 • Sparring og feedback på dine udfordringer og opgaver med brobygning.
 • Styrket dit netværk blandt andre frivilligcentre, der også arbejder med brobygning.

 

Hvem kan være med i netværket? Ansatte i frivilligcentre, som arbejder med eller har projekter om brobygning mellem borgere i udsatte og sårbare positioner og frivillige fællesskaber. Som medlem af netværket forventer vi, at I:

 • deltager aktivt i møderne og deler ud af viden og erfaringer.
 • afsætter tid af til forberedelse og opfølgning mellem møderne.
 • bidrager til planlægning og faglige oplæg.

 

Hvordan foregår møderne? Vi mødes 3-4 gange årligt, hvoraf et møde vil være fysisk og de resterende online. Møderne faciliteres af FriSe, og der vil være mulighed for oplæg og inspiration fra relevante oplægsholdere udefra eller fra medlemmerne af netværket. Det fysiske møde afholdes i Aarhus. Forplejning dækkes af FriSe, men deltagerne betaler selv transport.

Netværkets faglige indhold planlægges i samarbejde med deltagerne, som også bidrager til planlægning og faglige indslag på møderne.

 

Forslag til emner, der kan tages op i netværket:

 1. Hvordan skabes kendskab til og overblik over frivillige fællesskaber og aktiviteter?
 2. Hvordan matche med et fællesskab ud fra individuelle ønsker, behov og ressourcer?
 3. Hvordan støtte vejen hen til et fællesskab og til at træde ind ad døren?
 4. Hvordan skabe den gode og trygge velkomst?
 5. Hvordan tilpasse aktiviteter eller fællesskaber til den enkeltes interesser og behov samt skabe fleksible deltagelsesmuligheder?
 6. Hvordan samarbejder vi på tværs i civilsamfundet og på tværs af sektorer?

 

[1] I SSA-aftalen 2022 blev der afsat midler til ansøgningspuljen ”flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber”. Formålet er at afprøve modeller for lokale partnerskaber på tværs af sektorer, der skal øge deltagelsen i sociale fællesskaber for mennesker i udsatte og sårbare positioner, herunder mennesker med handicap. De to første fireråge projekter startede 1. december 2022 i Frivilligcenter Hillerød og Frivilligcenter Slagelse. Det er i 2024 afsat midler til tre nye fireårige lokale partnerskaber. FriSe og Socialstyrelsen har ansvaret for den nationale koordinering og for løbende processtøtte.