Skip to main content

Rammer for netværk for foreningskonsulenter i frivilligcentre

Formål
Formålet med netværket er at give foreningskonsulenter i frivilligcentre et forum, hvor der kan udveksles erfaringer og læring på tværs af landet. Netværket klæder desuden foreningskonsulenterne på med relevant viden og metoder inden for rådgivning af frivillige foreninger. Formålet er således at understøtte frivilligcentrene i en af kerneopgaverne, som ifølge kvalitetsmodellens tema 1, kriterie 2 er at rådgive eksisterende og nye foreninger og frivillige initiativer om drift og udvikling.

Hvad får man ud af at deltage i netværket?  
Som deltager får du mulighed for at møde andre, som har en lignende funktion som dig og arbejder med at rådgive frivillige foreninger. Du kan drøfte udfordringer og erfaringer samt få nye perspektiver på din praksis. Netværket kan være med til at styrke dine kompetencer ift. dit arbejde med foreningsstøtte og -vejledning.  

I netværket får du:  

  • Nye redskaber, metoder og inspiration, der udvikler dine kompetencer og din praksis som foreningskonsulent. 
  • Indsigt i aktuel viden og tendenser om rådgivning af frivillige foreninger. 
  • Sparring og feedback på dine udfordringer og opgaver med rådgivning af frivillige foreninger. 
  • Styrket dit netværk blandt andre foreningskonsulenter i frivilligcentre. 

Hvem kan være med i netværket?  
Netværket er for ansatte i frivilligcentre, der har foreningsrådgivning som en af deres hovedopgaver.  

Som medlem af netværket forpligter man sig til:  

  • At deltage aktivt i møderne og dele ud af sin viden og erfaringer.  
  • At bidrage til et åbent og fortroligt rum.  
  • At afsætte tid til forberedelse og opfølgning mellem møderne. 
  • At bidrage til planlægning og faglige oplæg på skift.  

Af hensyn til netværkets størrelse og deltagernes udbytte kan der som udgangspunkt kun deltage én ansat fra hvert frivilligcenter i netværket.

Hvordan foregår møderne?  
Vi forventer at mødes 3-4 gange om året, hvoraf et af møderne vil være fysisk og de resterende online. Møderne faciliteres af rådgivningskonsulent Ninna Henriksen fra FriSe, og der vil være mulighed for oplæg og inspiration fra relevante oplægsholdere.  

Netværkets faglige indhold planlægges i samarbejde med netværkets medlemmer, så emnerne tilpasses deltagernes behov. Netværksmedlemmer bidrager på skift til planlægning og faglige indslag på møderne.

Netværksmøderne foregår i fortrolighed.

Pris: FriSe afholder udgifterne til det fysiske møde, men du eller din organisation skal selv dække dine udgifter til transport.