Skip to main content

Pressemedddelelse 22. april 2024

Millionbevilling skal hjælpe flere mennesker ind i fællesskaber

Et nyt projekt skal styrke den sociale sammenhængskraft ved at bygge broer mellem fællesskaber og borgere, som føler sig udenfor eller på kanten af samfundets fællesskaber. Det sker i et samarbejde mellem FriSe, civilsamfundet, kommunale instanser og lokale interessenter. Projektet udvikler og afprøver en innovativ metode til at fremme varige fællesskaber i fem kommuner via de lokale frivilligcentre.

Kløften mellem mennesker og fællesskaber er for stor. Alt for mange føler sig udenfor samfundets fællesskaber, føler sig ensomme eller føler sig ikke værdifuld eller værdsat af andre. Og alt for mange mistrives og har dårlig mental sundhed. 

Derfor skal projektet Vi bygger bro over kløfter mellem mennesker og fællesskaber styrke metoder til at hjælpe mennesker ind i lokale fællesskaber. Projektet har modtaget en bevilling på 4.997.608 kroner i støtte fra VELUX FONDEN.

”Jeg er meget stolt af, at FriSe skal arbejde endnu mere med strategisk brobygning. I FriSe har vi nemlig stor tiltro til, at civilsamfundet skal arbejde tæt sammen med samfundets øvrige aktører om at fremme trivsel og velfærd. Det hører fremtiden til,” siger FriSes direktør Casper Bo Danø.

Lokalt forankret projekt
Projektet udføres i samarbejde med FriSes lokale medlemsorganisationer – i alt fem frivilligcentre på tværs af landet. Projektet starter i hhv. Frivilligcenter Odense og Frivilligcenter Silkeborg. 

De deltagende kommuner er desuden en del af FriSes digitale platform Socialkompas, hvor borgere og frontpersonale kan finde åbne sociale fællesskaber i nærheden.

Hos de to lokale frivilligcentre ser man frem til det nye projekt. Hos Frivilligcenter Odense fortæller daglig leder Jess Kahr, at de slet ikke kan vente med at komme i gang.

”Meningsfulde fællesskaber og aktiviteter for det enkelte menneske er den vigtigste ingrediens i medicinen mod mistrivsel. Med Socialkompas og projektet her i samspil tilbydes nu en fælles måde at realisere det på. Projektet ikke bare er en bro mellem mennesker og fællesskaber, men og en bro over siloer og sektorer,” siger Jess Kahr.

Projektet trækker på erfaringer fra England med social prescribing, og herunder med et særligt fokus på rollen som linkworker. 

Helt konkret betyder det, at projektet vil engagere frivillige ’brobyggere’ til at forbinde borgere, der har brug for et fællesskab med lige netop det fællesskab, som passer til dem. Det sker gennem en samtale, hvor den enkelte matches med en interessant og meningsfuld aktivitet eller fællesskab og ved fysisk at følge dem hen til fællesskabet.

Bag om projektet
Projektet, som løber 2024-2027, har en bred målgruppe, der spænder over forskellige former for funktionsnedsættelse eller forskellige sociale eller mentale og kognitive helbredsudfordringer og sygdomme – det kan blandt andet være depression, ADHD, angst og autismespektrumforstyrrelser. 

Landsforeningen FriSe, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, har flere erfaringer med strategisk brobygning, bl.a. er FriSe gennem et samarbejde med Socialstyrelsen involveret i projektet ”Flere i fællesskaber gennem lokale partnerskaber”, hvor fem lokale partnerskaber skal arbejde for at inkludere flere sårbare borgere i fællesskaber.

Vi bygger bro-projektet er støttet af VELUX FONDEN:

“FriSe og frivilligcentrene er på en vigtig mission, som vi i VELUX FONDEN støtter: Flere skal med i fællesskaber, så vi styrker den sociale sammenhængskraft. Vi glæder os til at følge arbejdet med at udvikle nye tilgange,” siger Vibeke Lybecker, programchef i VELUX FONDEN.

FAKTA

Lige knap én ud af 10 danskere viser tegn på ensomhed.

Omkring en femtedel af befolkningen har udfordringer, der kan give dem en oplevelse af at stå på kanten af fællesskabet.

Derudover er der cirka 4% af danskerne, der kæmper med massive problemer og føler sig på mange måder udelukket fra fællesskabet.

Tal fra Statens Institut for Folkesundhed: Danskernes Sundhed 2023 og VIVE: Fællesskabsmålingen 2022