Mandegruppen hjælper mænd videre

En skilsmisse, en fyreseddel eller en stresssygemelding. Hvor går man(d) hen, når livet gør ondt? Frivilligcentrene står klar med et effektivt gruppetilbud til mænd, der vil videre

 

Otte mænd mødes en gang om ugen i otte uger. Til fælles har de en livskrise, for eksempel en fyring eller en skilsmisse. Det er anonymt og gratis at deltage, og en frivillig mandlig gruppeleder fører deltagerne igennem otte temaer. Det lyder måske simpelt, men det virker!

Med konceptet ’Kom videre Mand’ er der skabt et effektivt selvhjælpstilbud til mænd i krise, der giver dem værktøjer til at komme videre. Igennem et treårigt metodeudviklingsprojekt er konceptet blevet afprøvet flere steder i landet, og undersøgelser af deltagernes udbytte taler deres tydelige sprog:

De deltagende mænd oplever social støtte fra gruppen og identificerer sig med de ørige deltagere. Over tid og efter endt gruppeforløb føler mændene sig mere tilfredse med livet og bedre i stand til at handle i overensstemmelse med deres værdier. I mødet med andre i samme situation finder de styrken til at komme videre.

 

Ikke kun for kvinder
Traditionelt har selvhjælpsgrupperne mest tiltrukket kvinder, og der har været mange fordomme og manglende viden om gruppetilbud til mænd.
”Med Kom Videre Mand har vi udviklet et selvhjælpstilbud, der appellerer til mænd i krise og giver dem værktøjer til at komme videre. Det er afgrænset, konkret og så virker det,” forklarer Cathrine Sort, der er projektleder på Kom Videre Mand.
Faktisk viser forskningsresultater af deltagernes udbytte at bare det at tilmelde sig gruppener med til at bringe bedring.
”Jeg troede kun, det var mig, der havde det på den her måde, men jeg kunne høre i gruppen, at flere af de andre havde det på samme måde, og vi kunne spejle os i hinandens oplevelser. Det var fantastisk at opleve, at man ikke er den eneste i den situation,” fortæller Lars, som deltog i en af de første grupper i projektet.
Her var målgruppen mænd, der stod midt i en skilsmisse eller havde svært ved at komme videre oven på et parforholdsbrud. Siden er konceptet afprøvet på flere målgrupper, blandt andet mænd, der var blevet fyret eller oplevede en usikker arbejdssituation og senest mænd, der var stressramte.
Og konceptet, som er udviklet af mandecoach Jørgen Juul Jensen fra Mandecenteret i København i et samarbejde mellem Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark og Socialt Udviklingscenter har vist sig effektivt til mænd i forskellige typer af krise og på forskellige stadier.

 

Tale i stedet for tænke
Selv om skilsmisse, arbejdsløshed eller stress er en barsk omgang for begge køn, er kvinder ofte mere erfarne i at bruge netværket og læsse frustrationerne af på venner og familie, mens en del mænd oplever at stå alene med problemerne. Måske mangler de nære venner at tale med, og har derfor større risiko end kvinder for at gå ned med flaget. I en krise virker tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke, og derfor er det så svært at komme videre alene.
”Det gavner at tale i stedet for at tænke. At være sammen med andre i stedet for at være helt alene. At lytte til sig selv og andre i samme situation i et trygt forum giver noget særligt," fortæller Roar Nielsen, der er en af de mange frivillige gruppeledere, som i Kom Videre Mand har hjulpet mænd i hele landet videre.
Og selv om det treårige projekt finansieret af socialministeriet nu afsluttes, fortsætter tilbuddet i en række frivilligcentre i hele landet.

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP