Frivillighed og selvhjælp siden 2004

Denne artikel blevet skrevet i forbindelse med FriSes 10 års jubilæum som landsorganisation for frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer i Danmark i 2014

I 2004 blev to landsforeninger slået sammen til en. Fællesforeningen for selvhjælp og frivillighedsformidling havde siden 1995 været selvhjælpskontorenes landsforening, mens Landsforeningen af frivilligcentraler, forkortet LaF, organiserede frivillighedsformidlingerne fra 1995 og frem. Mange medlemsorganisationer tilbød dog både selvhjælp og formidling af frivilligt arbejde og var derfor medlem af begge landsforeninger.
De to landsforeningerne kæmpede om medlemmerne, midlerne og opmærksomheden, og begge bestyrelser oplevede et voldsomt arbejdspres og deraf følgende udskiftninger i ledelsen. Med hjælp fra en advokat blev der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Fællesforeningen og LaF, der i fællesskab ansøgte Socialministeriet om støtte til ansættelse af en fælles landskonsulent til at varetage en del af arbejdsopgaverne.
I begyndelsen af 2003 lykkedes det, og cand. Scient. Soc. Sussi Maack, tidligere leder af De frivillige hus i Aalborg blev ansat som landskonsulent. Den 24. oktober 2003 blev der afholdt stiftende generalforsamling for den nye fælles landsorganisation for selvhjælp og frivilligformidling. Navnet blev Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, forkortet FriSe, og sekretariatet fik hjemsted i Aalborg.
”Min vigtigste opgave var at samle et splittet felt, finde et fælles fokus og samle medlemmerne i den nye fælles landsorganisation, fortæller Sussi Maack om det indledende arbejde med at skabe fælles fodslag mellem to forskellige kulturer.

Nødvendig modning
Fusionen indebar en balancegang for at sikre, at både frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer følte sig som ligeværdige partnere i det nye fællesskab.
”Det har aldrig været sort eller hvidt. Der er gode grunde til at være to landsforeninger, men der er også fordele ved at være et samlet felt. Det er ikke givet på forhånd, at selvhjælp og frivilligcentre hænger sammen, men med de historiske betingelser i FriSe gav det mening dengang, og så måtte vi skrive os ud af udfordringerne,” fortæller Sussi Maach, der ikke er i tvivl om, at der var den rette beslutning at etablere en samlet landsforening i 2004.
”Det har været fuldstændig nødvendigt for at give feltet den nødvendige modning, den faglige pondus og den fylde og vægt, det har i dag. Vi havde en gruppe meget selvstændige og uafhængige græsrodsorganisationer, og jeg er ikke sikker på, at hverken frivilligcentrene eller selvhjælpsorganisationerne havde eksisteret i dag, hvis ikke vi havde samlet feltet og sammen skabt udvikling og kraft,” beretter Sussi Maack.

Alt til forhandling
Med knap 90 medlemmer af den nye landsforening var der nok at tage fat på for den nye landskonsulent.
”Det var jo en flok individualistiske græsrødder, der selv ville bestemme farven på lokumspapiret,” griner Sussi Maach, der fik brug for alle sine forhandlingsevner i arbejdet med at skabe en paraplyorganisation for de selvstændige medlemmer.
”Jeg bad medlemmerne nedskrive deres arbejdsopgaver og aktiviteter, så vi kunne få overblik over kernen. Hvad er det, vi kan, skal og vil? Alt var til forhandling, og det var i høj grad medlemmerne selv, der besluttede, hvad der skulle i den fælles paraply, vi kaldte FriSe,” husker Sussi Maack.
Forhandlinger og medbestemmelse har efter hendes mening også været med til at skabe en stor følelse af ejerskab blandt FriSes medlemmer.
”FriSe er medlemmernes! De har selv bygget det op og har derfor også forventninger og holdninger til, hvad landsorganisationen skal og bør. Men det er vigtigt at huske, at meget ser helt anderledes ud i dag end for 10 år siden eller bare tre år siden.”

En svær position
Da frivilligcentrene kom på finansloven, og kommunerne og offentlige aktører samtidig fik øjnene op for værdien af den lokale frivillighed, blev der skabt et større behov for organisering, definitioner og bevidsthed om feltets styrker og svagheder.
”Jeg plejede at sige, at frivilligcentrene er til for foreningerne – det er de også i dag, men det er jo bare én af mange opgaver, frivilligcentrene skal kunne navigere i for at forblive relevante i en svær position. Konteksten er en hel anden i dag, og det er sket kolossalt meget, siden jeg stoppede i 2011. Det er en anden virkelighed, der især kræver medlemsudvikling, men også et fokus på udvikling i FriSe,” erklærer Sussi Maack, der i 2011 fik nyt job i Socialt Udviklingscenter.
”Jeg skulle flytte mig, for at FriSe kunne flytte sig. Det er nødvendigt med et generationsskifte, hvor den der stifter, slipper tøjlerne. Et opgør med dårlige vaner opbygget over tid og et behov for nye øjne og kræfter på udviklingen,” siger Sussi Maack, der i kraft af sit nye job stadig samarbejder med FriSe om en række projekter.

Et kompetent sekretariat
Som Cand. Mag. i historie og fransk og med en master i Social entreprenørskab var Casper Bo Danø parat til at tage udfordringen op som ny sekretariatsleder, da stillingen blev ledig i 2011. Siden 2006 havde han været projektleder på Frivilligjob.dk og kendte derfor FriSe indgående.
”FriSe er en meget kompleks størrelse med mange forskellige medlemstyper og forskellige behov. Al for mange opgaver og al for få ressourcer. Så for mig handlede det i første omgang om at skabe et strategisk grundlag for organisationen og skabe en ny lederstilling, der i højere grad end tidligere var en del af et kompetent og robust sekretariat med henblik på at kunne imødekomme den stigende arbejdsbyrde,” forklarer Casper Bo Danø, der ligesom Sussi Maack har observeret de hastigt ændrede vilkår for den lokale frivillighed.
”FriSes medlemmer er for alvor kommet på det kommunale landkort, hvor de tænkes ind i de kommunale strategier for frivillighed og aktiv medborgerskab. Det giver et væld af muligheder, men med det åbne vindue følger også udfordringer, da kommunerne stiller nye krav og har svært ved slække kontrollen. Også må vi indrømme, at ressourcerne ikke følger med de mange nye opgaver, hvilket slider hårdt,” erkender Casper Bo Danø, der peger på arbejdet med kvalitet og dokumentation som de vigtigste opgaver for FriSe og medlemmerne nu.
”Men de fleste opgaver leder frem til det samme, som til syvende og sidst altid handler om finansiering og eksistensvilkår. Derudover har vi en stor fælles opgave, der handler om at fremstå som attraktiv samarbejdspartner i kommunerne. Det er en opgave, som kommer til at beslaglægge mange ressourcer lokalt og som derfor også kalder på et strategisk overblik og prioritering af opgaver,” lyder det fra sekretariatslederen, der ikke mener, at FriSes relevans er blevet mindre efter de første 10 år.
”Jeg tænker faktisk, at FriSe er mere relevant end nogensinde. Frivilligheden udvikler sig i al hast, og vi bliver nødt til at stå sammen for at kunne modstå presset fra alle de aktører, der melder sig på banen. Vi kan, skal og vil indtage positionen som den attraktive samarbejdspartner lokalt,” slutter Casper Bo Danø.

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP