frisenetlogo

Privatlivspolitik for Frise

FriSe indsamler, opbevarer og behander udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål, der er nødvendige i forhold til foreningens drift og udvikling. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige - eller når du beder os om det. Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen - fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.  

Sådan behandler vi dine personoplysninger:

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel) hertil. Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig kan være, at vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, for at vi kan opfylde den aftale om medlemsskab, som din organisation har indgået med FriSe.   

I det omfang at vi behandler personoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som

  • at kunne håndtere organisationens medlemsrettigheder i forhold til foreningens vedtægter
  • at organisationen kan opfylde sine forpligtelser som med, herunder kontingentindbetaling
  • at kunne planlægge, afholde og udvikle relevante arrangementer og uddannelsesaktiviteter
  • At kunne vise situationsbilleder fra foreningens arrangementer

I andre tilfælde beder vi om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger for at kunne levere ydelser og services i form af fx nyhedsbreve og kurser. Det er frivilligt, om du ønsker at afgive dit samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os. 

 

Vi behandler følgende personoplysninger:

 Medlemsoplysninger på hjemmesiden:

Vores medlemmer er frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer i Danmark, der efter eget ønske har anmodet om medlemsskab af foreningen. Vi registrerer følgende oplysninger på vores medlemsorganisationer: organisationens navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, hjemmesideadresse og facebookside. Derudover registrerer vi persondata i form af navn på leder af og formand for organisationen. Disse oplysninger offetliggøres på vores hjemmeside under medlemsoversigten for henholdsvis frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer. Formålet hermed er at give et overblik over organisationer for såvel samarbejdspartnere som borgere, der ønsker at komme i kontakt med deres lokale organisation. 

Vi indsamler oplysningerne fra organisationen ved indmeldelse i foreningen, og indhenter også offentligt tilgængelige oplysninger fra organisationens hjemmeside og sociale medier. 

Udoevr den på hjemmesiden tilgængelige kortoversigt deler ikke vores medlemsoplysninger med samarbejdspartnere eller andre, fx deler vi ikke maillister eller medlemsoversigter med andre organisationer eller myndigheder.

Vores valgte bestyrelse figurerer med samtykke på hjemmesiden med foto, navn, titel og organisation samt eventuel rolle i bestyrelsen. Ligeledes figurerer vores ansatte med samtykke med foto, navn, titel, arbejdsområder samt kontaktoplysninger i FriSe-regi. 

Medlemsoplysninger til internt brug:

Derudover registrerer vi til foreningens interne brug andre oplysninger om medlemsorganisationerne, fx stiftelsesår, økonomi samt deltagelse i landsorganisatioenns projekter, kurser og aktiviteter. Disse oplysninger indsamles kun på organisationsniveau og indeholder således ikke personhenførbare data.

Disse oplysninger om vores medlemsorganisationernes virke og aktiviteter indsamles og opbevares med formålene at kunne håndtere medlemsrettigheder i forhold til foreningens vedtængter, herunder kontingentopkrævning og deltagelse i generalforsamling. Ligeledes bruger vi data om medlemsorganisationernes deltagelse i vore projekter, uddannelsesaktiviteter og arrangementer til at sikre, at vi fortsat kan tilbyde vore medlememmer relevante aktiviteter og tilbud. 

Nyhedsbreve og mailudsendelser:

 Alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsorganisationer har mulighed for at tilkendegive et ønske om at modtage nyhedsbreve og øvrige informationer samt invitationer på email. Ved afgivet samtykke til modtagelse af udsendelser fra Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark opbevarer vi navn, emailadresse, organiationsnavn samt rolle i organisationen i vores mailudsendingssystem. Vi deler ikke disse oplysninger med andre, og samtykket kan til hver en tid tilbagekaldes, hvorefter vi sletter data i Mailchimp. Vi har indgået en databehandleraftale med Mailchimp.  

 Deltageroplysninger:

Ved kurser, events og arrangementer afholdt af Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark fore vore medlemmer indsamler vi følgende oplysninger ved tilnmelding: organisationens navn, deltagernavn, emailadresse, rolle i organisationen og eventuelt særlige behov, der skal imødekommes i forhold til forplejning og indkvartering. 

Ved angivelse af særlige behov og ønsker kan der være tale om følsomme personoplysninger. Disse behandles udelukkende af relevante personer i foreningen og kun i det omfang, det er nødvendigt at imødekomme ønsker og behov. Persondata af følsom karakter slettes umiddelbart efter behandlingen eller arrangementets afslutning. Ved oprettelse af deltageroversigt til uddeling til deltagere registres udelukkende organisationsnavn, deltagernavn og rolle i organisationen - aldrig kontaktoplysninger.   

 

Slettepolitik

Ved udmeldelse af foreningen sletter vi med øjeblikkelig virkning alle persondata relateret til den pågældende organisation. Hvis du som ansat eller bestyrelsesmedlem forlader medlemsorganisationen, sletter vi dine persondata, så snart vi gøres opmærksom herpå. 

Vi opbevarer oplysninger om deltagelse i projekter, aktiviteter og arrangementer på organisationsniveau til statistik, mens persondata relateret til deltagelse slettes senest et år efter det pågældende arrangement. 

 Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder, som beskrives herunder:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til indsigelse: Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, og du har ret ti at gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at flytte dine personoplysninger, dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindelige anvendt format.

Ret til tilbagetrækning af samtykke: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Tilbagetrækningen gælder ikke med tilbagevirkende kraft, mne først fra tidspunktet, hvor samtykket tilbagekaldes.

Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger pp. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

 Revision af privatlivspolitikken

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis du ønsker indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig eller ønsker berigtigelse eller sletning af dine oplysninger.   

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du modtage oplysninger herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. 

Senest revideret 25. maj 2018.

frivilligjob

techsoup

gno job

KVM

kontakt

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 98 12 24 24 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP