Samarbejdspartnere

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

FriSe udveksler løbende viden og erfaringer med Center for Frivilligt Socialt Arbejde og har et tæt samarbejde om Projekt Frivillig i samarbejde med de seks regionale frivilligcentre. Derudover udvikler CFSA skræddersyede kurser for FriSes medlemmer.

Besøg dem


Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS

FriSe har et indgående samarbejde med SUS omkring en række projekter, blandt andre Kom Videre Mand og Sociale Innovationsplatforme.

Besøg dem


ADHD Foreningen

ADHD Foreningen

FriSe samarbejder med ADHD-foreningen om projektet PUST, som handler om udvikling af mestringsgrupper for skolebørn med ADHD. Projektet er støttet af SATS-puljen og bygger videre på et tidligere projektsamarbejde omkring mestringsgrupper for voksne med ADHD, Et Skridt videre.

Besøg dem


Frivilligrådet

Frivilligrådet

FriSe udveksler løbende viden og erfaringer med Frivilligrådet og samarbejder omkring Frivillig Fredag, som er den nationale frivillighedsdag sidste fredag i september – en dag, hvor landets frivilligcenter arrangerer mange forskellige lokale aktiviteter for at fejre frivilligheden og hylde de frivillige.

Besøg dem


Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar

FriSe deltager i Netværk for Socialt Ansvar - lokale fællesskaber - integration og medborgerskab, som arbejder på at skabe en bæredygtig frivillig social sektor gennem samarbejde på tværs af organisationer.

Besøg dem


Røde Kors

Røde Kors

FriSe samarbejder med Røde Kors om indsatsen Venner viser vej, hvor vi blandt andet sidder i følgegruppen for at understøtte arbejdet og udbrede projektet til landets frivilligcentre.

Besøg dem


Folkebevægelsen mod Ensomhed

Folkebevægelsen mod Ensomhed

FriSe er en del af Folkebevægelsen mod ensomhed og er sammen med vore medlemmer med til at udbrede aktiviteter og initiativer og på den måde sætte fokus på ensomhed.

Besøg dem


Oxford Research

Oxford Research

Vidensvirksomheden Oxford Research faciliterer for Styrelsen for International Rekruttering og Integration et vidensnetværk for aktører på området for frivilligt integrationsarbejde, som FriSe deltager i.

Besøg dem


Forum for Mænds Sundhed

Forum for Mænds Sundhed

Forum for Mænds Sundhed er et partnerskab, der vil etablere handlekraftige netværk, der kan gøre en forskel for mænds sundhed. FriSe deltager i partnerskabet med Kom Videre Mand.

Besøg dem


Mandecentret

Mandecentret

FriSe har samarbejdet med Mandecentret omkring udviklingen af Kom Videre Mand konceptet og gruppeforløb og har udarbejdet kontrakt om den fremtidige udvikling og udbredelse af grupperne.

Besøg dem


SMART Recovery Danmark

SMART Recovery Danmark

FriSe har i forbindelse med projektet SMART Recovery selvhjælpsgrupper haft et indgående samarbejde med landsforeningen SMART Recovery Danmark og har indgået en samarbejdsaftale om det fremtidige arbejde og udvikling af grupperne.

Besøg dem


Via University College

Via University College

FriSe deltager i en følgegruppe faciliteret af VIA University College, der har fokus på Frivillighed og Kompetencer. Formålet er at belyse værdien af læring gennem deltagelse i frivilligt arbejde.

Besøg dem


Center for Socialt Entreprenørskab

Center for Socialt Entreprenørskab

FriSe samarbejdede med Center For Socialt Entreprenørskab om projektet Sociale Innovationsplatforme. Sekretariatsleder Casper Bo Danø sidder endvidere i centrets advisory board.

Besøg dem


CEV - European Volunteer Centre

CEV - European Volunteer Centre

CEV er et europæisk netværk for frivilligcentre, som FriSe er medlem af. Vi deltager i årlige medlemsarrangementer og har deltaget i et EU-samarbejde med seks andre medlemmer af CEV omkring projektet Frivilligt arbejde som et redskab til integration.

Besøg dem


Filadelfia - Center for Diakoni og Ledelse

Filadelfia - Center for Diakoni og Ledelse

FriSe udbyder i samarbejde med Center for Diakoni og Ledelse en strategisk lederuddannelse for ansatte i vore medlemsorganisationer. Derudover har vi i samarbejde med Filadelfia afholdt en række arrangementer med fokus på det bestyrelsens arbejdsgiveransvar.

Besøg dem


Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP