Skip to main content

MAKING IT MATTER - the impact of volunteering on social inclusion

FriSe deltager i et nyt europæiske projekt; MAKING IT MATTER - the impact of volunteering on social inclusion. Projektet har til formål at udvikle en ny praksis inden for frivilligt arbejde, så der bliver lige muligheder for at blive frivillig i sociale fællesskaber for unge mennesker.

Projektets målgruppe er unge med færre muligheder, herunder unge migranter, og flygtninge, handicappede, arbejdsløse samt marginaliserede unge eller unge i fare for fattigdom og hjemløshed.

Hensigten er at skabe strategisk internationalt samarbejde mellem organisationer i EU om at udvikle simple og billige metoder og værktøjer, der kan måle effekten af social inklusion af unge med færre muligheder gennem frivillighed.

Projektet er et samarbejde mellem seks europæiske infrastrukturorganisationer, der understøtter og udvikler frivilligheden. Organisationerne er FriSe (Danmark), Volunteer Centre Osijek (Kroatien), European Volunteer Centre (Belgien), Slovene Philantrophy (Slovenien), The national network for civil society (Tyskland) og Volunteer Ireland (Irland).


FriSes rolle i projektet er overordnet at deltage som partner i netværket og erfaringsudveksle med de andre medlemslande, derudover implementere aktiviteter og erfaringer fra projektet i Danmark. Læs mere.