Evaluering af frivilligcentrene 2016

Frivilligcentrene i Danmark er blevet evalueret, og værdien af et lokalt samlingspunkt for frivillige aktiviteter og foreningsliv står klart. Frivilligcentrene styrker det lokale frivillige engagement

FRIVILLIGHED Den udsatte borger, der søger hjælp og støtte. Pensionisten, der ønsker at bruge sin fritid på meningsfulde aktiviteter. Foreningen, der har brug for hjælp til vedtægtsændringer, og de unge med en fantastisk idé til et helt nyt arrangement.

Det er aldrig til at vide, hvem der kommer ind, når døren går op på et af landets 68 frivilligcentre. Ud over konsulentbistand til det lokale foreningsliv, mobilisering af frivillige og synliggørelse af det frivillige arbejde er frivilligcentrene involveret i en lang række projekter og partnerskaber, som alle sammen har til formål at udvikle og fremme frivilligheden og skabe et mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at tage del i den frivillige verden.

Og det virker! En ny evaluering foretaget af Rambøll og Socialstyrelsen viser, at landets frivilligcentre yder en væsentlig indsats for at styrke det lokale frivillige engagement.

”Vi er stolte over den flotte evaluering og glade for, at der nu er sat ord på den værdi, frivilligcentrene skaber i deres lokalsamfund. Samtidig ser vi frem til at arbejde videre med evalueringens anbefalinger, så vi også fremadrettet kan være med til at sikre, at den lokale frivillighed har de bedste betingelser og største udfoldelsesmuligheder,” siger formand for landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe), Mona Gaarsdal.

 

Et godt samarbejde

Som selvstændige foreninger eller selvejende institutioner med egne vedtægter og bestyrelse er frivilligcentrenes tilgang til frivilligheden ikke styret af hverken kommunale eller profitmæssige hensyn eller dagsordener. Med et unikt overblik over det lokale foreningsliv og forankring i den frivillige verden kan frivilligcentrene skabe rammer for dialog, netværk og nye partnerskaber, der kan løse lokale sociale problemer.

Og netop det gode og ligeværdige samarbejde med kommunerne fremhæves i evalueringen, hvor de kommunale frivilligkonsulenter understreger vigtigheden og værdien af frivilligcentrenes viden om frivillighed og kendskab til lokale civilsamfundsaktører.

 

Otte anbefalinger

Der er dog også plads til forbedringer. Evalueringen af landets frivilligcentre peger på otte anbefalinger, herunder større stabilitet i de økonomiske rammer og strategiske handleplaner med prioriterede indsatser. Alle sammen faktorer, der kan bidrage til, at frivilligcentrene i højere grad end nu kan arbejde mere resultatorienteret.

Med en eller få ansatte i frivilligcentret er der mange driftsopgaver og aktiviteter, og det er derfor vigtigt med en kompetent og stærk bestyrelse, der udstikker visioner og strategi for frivilligcentrets virke.

Evalueringen peger på et generelt behov for bredt sammensatte bestyrelser, der afspejler lokalmiljøet og har forskellige kompetencer, gerne med repræsentanter fra forskellige brancher og sektorer, da det kan give et bedre grundlag for at understøtte samarbejde og samskabelse mellem flere aktører i lokalområdet.

Derudover skal bestyrelserne bidrage med strategiske resultatmål og følge op på disse, så frivilligcentres kerneopgaver bliver fokuseret og prioriteret, så de skaber mest mulig værdi for målgruppen.

 

Læs mere:

Evalueringen af frivilligcentrene

Eksempelsamling til inspiration

Pixi-version af evalueringen

 

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP