Fakta om frivilligcentrene

Et frivilligcenter støtter, udvikler og formidler frivilligt arbejde lokalt og arbejder for at forbedre rammer og vilkår for den frivillige indsats. Det skal være lettere at blive frivillig, lettere at yde en frivillig indsats og lettere at hente hjælp og støtte i civilsamfundet.

Frivilligcentrene formidler frivillige og borgere til foreninger og frivillige initiativer, synliggør den frivillige indsats og yder rådgivning og konsulentbistand til lokale foreninger og frivillige initiativer. Frivilligcentrene samler relevante aktører til dialog, erfaringsudveksling og samarbejde for at skabe nye initiativer, udvikling samt et robust og og et stærk og mangfoldigt foreningsliv.

Frivilligcentrene er forankret i civilsamfundet og har deres rødder i foreninger inden for det sociale og sundhedsmæssige område, men i dag samarbejdes der også med foreninger og initiativer inden for idræt, natur og kultur – særligt i forhold til aktiviteter med et socialt sigte.

De første frivilligcentre blev etablerede i 1989, og i dag findes der 68 frivilligcentre fordelt på 65 kommuner. Frivilligcentrene er til for det lokale foreningsliv og er selvstændige foreninger med lokale medlemer og egen bestyrelse, som bestemmer hvilke aktiviteter og tilbud, der er vigtige lokalt.

Frivilligcentrene er selvstændige foreninger med lokale medlemmer og egen bestyrelse, som bestemmer retning og indhold. En række aktiviteter, fx frivilligformidling og konsulentbistand, findes i alle centre, men frivilligcentrene er til for det lokale foreningsliv og gør en særlig indsats for at give lokale ildsjæle indflydelse på, hvilke tilbud og initiativer, der er vigtige lokalt.

Frivilligcentrene er fordelt på 65 kommuner, hvor indbyggertal og geografisk spredning giver forskellige lokale behov. Frivilligcentrene har desuden forskellige finansieringsmuligheder, ressourcer og faciliteter. 

Hvert frivilligcenter definerer således selvstændigt, hvordan de bedst muligt udnytter deres ressourcer og herudfra lever op til frivilligcentrenes fælles vision, formål og mål uden at gå på kompromis med værdier og kvalitet.

Frivilligcentrene spiller hver især en vigtig rolle i udviklingen af den frivillige indsats i Danmark og udgør gennem landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) et stærkt fællesskab, som påtager sig et medansvar for udvikling af frivilligheden, foreningslivet og borgernes mulighed for at engagere sig i frivilligt arbejde.

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP