Fælles om fremtiden

Sammen skaber vi stærkere fællesskaber

Selvhjælpsgrupper mod ensomhed

Med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond udvikler FriSe i tæt samarbejde med 21 medlemsorganisationer selvhjælpsgrupper for personer, der oplever svær eller langvarig ensomhed. 

Ensomhed er et stigende problem i Danmark. I 2017 viste 8,3 procent af den danske befolkning over 16 år tegn på svær ensomhed, mens tallet i 2021 er 12,4 procent svarende til en ud af otte danskere. 

Sammen med 21 medlemsorganisationer på tværs af landet har FriSe igangsat projektet; Selvhjælpsgrupper mod ensomhed, der skal udvikle og etablere selvhjælpsgrupper for unge og voksne, der oplever svær eller langvarig ensomhed. Deltagelsen i grupperne skal styrke den enkeltes trivsel, mentale sundhed og mindske følelsen af ensomhed.  

Selvhjælpsgrupper mod ensomhed

Lokale partnerskaber

Flere mennesker i sårbare og udsatte positioner skal ind i sociale fællesskaber gennem lokale partnerskaber

Frivilligcentrene i Hillerød og Slagelse skal afprøve en ny model for lokale partnerskaber, der skal øge deltagelsen i sociale fællesskaber for mennesker i udsatte og sårbare positioner.
De lokale partnerskaber skal skabe mere inkluderede fællesskaber ved at mobilisere 30 eller flere frivillige foreninger og andre lokale aktører eksempelvis inden for kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, region og kommune.
Flere ind i fællesskaber

Socialkompas.dk

Socialkompas er en ny, digital platform, der giver borgere, fagpersoner og frivillige ét overblik over sociale tilbud. Sammen med frivilligcentrene udbreder FriSe portalen

Frem til 2026 skal FriSe udvikle en national udgave af Socialkompasset, der skal udbredes til hele landet og skabe overblik over de mange lokale initiativer i foreninger og kommuner, som kan hjælpe mennesker i deres aktuelle situation. Socialkompasset understøtter således den lokale brobygning og på sigt frivilligcentrene strategiske rolle heri. 

Socialkompas.dk

Udvikling af sorggrupper

Sammen med det nationale sorgcenter og 22 medlemsorganisationer udvikler og afprøver FriSe et koncept for selvhjælpsgrupper

Hovedformålet er at udvikle og afprøve et skræddersyet selvhjælpskoncept for mennesker i sorg. Konceptet skal med afsæt i viden og erfaringer fra Det Nationale Sorgcenter udvikles i overensstemmelse med FriSes selvhjælpstradition med fokus på frivillighed og et medmenneskeligt perspektiv i relation til sorg.

I projektet indgår 22 af FriSes medlemsorganisationer, som skal medvirke til at udvikle og afprøve konceptet med sorggrupper lokalt og andre forankringsaktiviteter.

Tal om sorg

Sammen mod ensomhed

FriSe deltager i en række tværsektorielle partnerskaber og alliancer, der har til formål at bekæmpe ensomhed. Som en del af Partnerskabet mod ensomhed har vi været med til at udvikle Danmarks første nationale strategi mod ensomhed.

FriSe sidder i arbejdsgruppen i Folkebevægelsen mod ensomhed, hvor vi deltager i planlægningen af årets ensomhedskonference og Danmark spiser sammen.

Sammen med March mod ensomhed sætter FriSe og vores medlemmer fokus på ensomhed natiionalt og lokalt på den årlige tur rundt i Danmark.

Derudover er FriSe og 21 af vores medlemmer igang med at udvikle selvhjælpsgrupper til personer, der oplever ensomhed. 

Sammen mod ensomhed

Skal vi arbejde sammen?


Hiv fat i os, hvis du har en god idé, et projektsamarbejde eller en udfrodring vi i i fælleskab kan finde en løsning på.  


Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark