Vil du være med?

 Medlemsskab af FriSe giver adgang til en række ydelser, tilbud og fordele

Medlemsskab

Hvem

FriSes medlemmer er frivilligcentre, der arbejder efter FriSes kvalitetsstandard, og foreninger og organisationer, der arbejder med selvhjælpsgrupper efter FriSes kvalitetsstandard. 

hvordan

FriSes bestyrelse tager stilling til ansøgning om medlemskab på baggrund af ansøgers virke og eventuelle vedtægter. Kontakt os for at høre mere.

Hvorfor

Medlemsskab af FriSe giver adgang til en række ydelser, tilbud og fordele; rådgivning, konsulentbistand, netværk og samarbejdsmuligheder. 

Kontingent

Kontingentstørrelsen for medlemsskab af FriSe afhænger af det økonomiske grundlag for frivilligcentret eller  selvhjælps-organisationen. Se gældende kontingentsatser på friseNET

Kommuner

Kommunale frivilligcentre eller selvhjælpsorganisationer kan optages som medlemmer uden stemmeret. Kontakt os for at høre mere. 

Støttemedlem

Andre organisationer og enkeltpersoner kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret. Kontakt os for at høre mere. 


Medlemsfordele

Rådgivning & Konsulentbistand

Kvalitet & Komptenceudvikling

Netværk & Samarbejde

Viden & Overblik

Synlighed & Interessevaretagelse

Ansættelse & Arbejdsmiljø


Medlemstilbud

Hjemmeside

Skærddersyet hjemmesideløsning særligt udviklet til FriSes medlemmer. Udvikling, drift og support ved Forfra Webdesign. Kontakt Forfra for at høre om priser og digitale muligheder. 

Regnskab

Bogføring, regnskab og lønadministration ved Huset Venture, en socialøkonomisk virksomhed. Læs mere om tilbuddet og og se priser på friseNET.

Uddannelse

Skræddersyede kurser og uddannelsestilbud til ansatte og bestyrelsesmedlemmer i FriSes medlemsorganisationer udviklet i samarbejde med Center For frivilligt Socialt Arbejde.

event

Som medlem af FriSe kan I gratis anvende tilmeldingssystemet NEMtilmeld til aktiviteter og arrangemeneter. Læs hvordan på friseNET.

Nyheder

Som medlem af Frise har I mulighed for at få adgang til samtlige artikler og vidensressoucer på portalen Altinget cvilsamfund med rabat. Læs hvordan på friseNET, 

Telefoni

FriSe har en samarbejdsaftale med TDC om bredbånd og telefoni for FriSes medlemsorganisationer. Læs mere om aftalen på friseNET.


Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark