Vil du være med?

 Medlemskab af FriSe giver adgang til en række ydelser, tilbud og fordele

Medlemsfordele

Rådgivning & Konsulentbistand

FriSe tilbyder konsulentbistand og rådgivning til ansatte og bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsorganisationer. 

Kvalitet & Komptenceudvikling

FriSe arbejder for at understøtte og udvikle vores medlemmers kvalitet og kapacitet, og vi tilbyder uddannelsesmuligheder og deltagelse i udviklingsprojekter.

Netværk & Samarbejde

FriSe skaber mulighed for netværk og samarbejde på tværs af vores medlemmer - både i vores metodeudviklingsprojekter samt ved facilitetering af forskellige netværksmuligheder. 

Viden & Overblik

FriSe indsamler og deler den nyeste viden og aktuelle tendenser på det frivillige sociale område, blandt andet via vores nyhedsbreve, online møder og sociale medier. 

Synlighed & Interessevaretagelse

FriSe er agtpågivende og debatterende over for krav og forventninger til udvikling af frivilligheden, og vi varetager vores medlemmers interesser og taler deres sag.


Medlemskab

Hvem

FriSes medlemmer er frivilligcentre, der arbejder efter FriSes kvalitetsstandard, og foreninger og organisationer, der arbejder med selvhjælpsgrupper efter FriSes kvalitetsstandard. 

hvordan

FriSes bestyrelse tager stilling til ansøgning om medlemskab på baggrund af ansøgers virke og eventuelle vedtægter. Kontakt os for at høre mere.

Hvorfor

Medlemskab af FriSe giver adgang til en række ydelser, tilbud og fordele; rådgivning, konsulentbistand, netværk og samarbejdsmuligheder. 

Kontingent

Kontingentstørrelsen for medlemsskab af FriSe afhænger af det økonomiske grundlag for frivilligcentret eller  selvhjælps-organisationen. Se gældende kontingentsatser på friseNET

Kommuner

Kommunale frivilligcentre eller selvhjælpsorganisationer kan optages som medlemmer uden stemmeret. Kontakt os for at høre mere. 

Støttemedlem

Andre organisationer og enkeltpersoner kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret. Kontakt os for at høre mere. 


Medlemstilbud

Hjemmeside

Skærddersyet hjemmesideløsning særligt udviklet til FriSes medlemmer. Udvikling, drift og support ved Forfra Webdesign. Kontakt Forfra for at høre om priser og digitale muligheder. 

Uddannelse

Skræddersyede kurser og uddannelsestilbud til ansatte og bestyrelsesmedlemmer i FriSes medlemsorganisationer udviklet i samarbejde med Center For frivilligt Socialt Arbejde.

event

Som medlem af FriSe kan I anvende tilmeldingssystemet NEMtilmeld til aktiviteter og arrangementer til rabatpris. Læs hvordan på friseNET.

Nyheder

Som medlem af Frise har I mulighed for at få adgang til samtlige artikler og vidensressoucer på portalen Altinget cvilsamfund med rabat. Læs hvordan på friseNET, 

LÆRINGsrum

FriSe har i fællesskab med Center for Frivilligt Socialt Arbejde udarbejdet en række læringsrum på den digitale platform Thinkific målrettet frivilligcentre, der ønsker at holde lokale kurser,


Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark