Civilsamfundet bygger bro

Der er stadig borgere, som ikke i så høj grad som andre er repræsenteret eller integreret i foreningslivet, fx mennesker med anden etnisk baggrund, personer med handicaps eller psykisk sårbare voksne. FriSe har derfor været involveret i en række forskellige projekter med fokus på mangfoldig rekruttering og inklusion i foreningslivet, så disse grupper i højere grad end i dag kan blive del af et værdifuldt fællesskab,. Det handler overordnet om at sætte fokus på, at alle har ressourcer og skal have mulighed for at udfolde sig og opleve glæden ved at yde en aktiv frivillig indsats.

Projektet Civilsamfundet bygger bro fokuserer på civilsamfundets mulighed for at inddrage nydanskere i foreningslivet, så flere får lyst til at deltage i det frivillige arbejde. FriSe ønsker i projektet at indsamle erfaringer og viden internt og eksternt og videreformidle dette, så indsatsen og rådgivningen til det lokale foreningsliv kan udvikles. 

En stor spørgeskemaundersøgelse, som FriSe har foretaget, viste, at foreningerne generelt har stor interesse for at inkludere flere nydanskere. De nye frivillige får ifølge foreningerne bedre sociale relationer og nye erfaringer og kompetencer. Mange foreninger mener også, at de selv får tilført nye erfaringer og viden, som kan være med til at udvikle foreningens aktiviteter.
Det fremgår også, at foreningerne har brug for flere ressourcer, mere viden og bedre kompetencer i forhold til rekruttering, ledelse og motivation af den nye målgruppe.

FriSe lancerede i 2016 en stor temaside på Frivilligjob.dk under titlen; Mangfoldig rekrutering, hvor projekets erfaringer og vidensopsamling videreformidles.

Der er dog stadig borgere, som ikke i så høj grad som andre er repræsenteret eller integreret i foreningslivet, fx mennesker med anden etnisk baggrund, personer med handicaps eller psykisk sårbare voksne.

FriSe har derfor i 2014 været involveret i forskellige projekter med fokus på mangfoldig rekruttering og inklusion i foreningslivet, så disse grupper i højere grad end i dag kan blive del af et værdifuldt fællesskab,. Det handler overordnet om at sætte fokus på, at alle har ressourcer og skal have mulighed for at udfolde sig og opleve glæden ved at yde en aktiv frivillig indsats.

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP