Frivilligt arbejde som et redskab til integration

Der er stadig borgere som ikke i så høj grad som andre, er repræsenteret eller integreret i foreningslivet, fx mennesker med anden etnisk baggrund, personer med handicaps eller psykisk sårbare voksne.
FriSe har derfor været involveret i en række forskellige projekter med fokus på mangfoldig rekruttering og inklusion i foreningslivet, så disse grupper i højere grad end i dag kan blive del af et værdifuldt fællesskab,. Det handler overordnet om at sætte fokus på, at alle har ressourcer og skal have mulighed for at udfolde sig og opleve glæden ved at yde en aktiv frivillig indsats.
FriSe har i perioden 2013-2015 deltaget i et EU projekt; Frivilligt arbejde som redskab til inklusion, med det formål at udveksle erfaringer og indsamle viden om inklusion af marginaliserede grupper, fx mennesker med handicap, arbejdsløse, seniorer og minoritetsgrupper i det frivillige arbejde.
De deltagende lande var Slovakiet, Irland, Italien, Ungarn, Rumænien, Kroatien og Letland, og i 2014 var turen kommet til studiebesøg i Irland, Italien og Danmark.
Ved besøget i Danmark lod projektdeltagerne sig inspirere af Settlementet, Muhabet, Bydelsmødrene og Energicenter Voldparken. Derudover Volunteering.dk og Frivilligcenter Vesterbros projekt; Veje til nye ressourcer.

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP