Sociale innovationsplatforme

Hvordan kan udsatte borgere, lokalsamfund og kommunen arbejde sammen om at udvikle nye initiativer, og hvordan kan vi skrue op for borgernes deltagelse?

Det spørgsmål var i fokus i projekt Sociale Innovationsplatforme, hvor Socialt Udviklingscenter SUSCenter for Socialt Entreprenørskab på RUC og FriSe sammen med Næstved, Kolding, Odense, Vallensbæk og København Kommuner har arbejdet med brugerdreven idegenerering gennem tre metoder: fremtidslab, borgerstyrede budgetter og madborgerskab.

  • Fremtidslab, hvor man sammen konstruerer fiktive personer, der giver deltagerne mulighed for at distancere sig fra egne problemer, og dernæst arbejder med at udvikle ideer.
  • Borgerstyrede budgetter, hvor borgere i et boligområde udvikler ideer til gavn for lokalsamfundet og stemmer om, hvad pengene på borgerbudgettet skal gå til.
  • Madborgerskab, hvor borgere, der gerne vil udvide deres lokale netværk, laver mad og spiser sammen. Og sideløbende udvikler ideer i workshops.

Metoderne skulle give deltagerne nye sociale redskaber og understøtte, at de opbyggede ressourcer ved at skabe mulighed for deltagelse og mulighed for at danne nye netværk. Der var to målgrupper: enlige forsørgere med børn og tidligere straffede unge. De var aktører i de tre innovationsplatforme, der på forskellig vis var med til at øge deltagerne sociale kapital gennem ideudvikling.

I evalueringsrapporten; Et spørgsmål om netværksdannelse og deltagelse i et forandringsperspektiv kan du læse mere om projektet og udviklingen af de tre innovationsplatforme. I rapporten finder du trin for trin-guides til de tre metoder, baggrunden for metodeudviklingen, projektets resultater og en teoretisk perspektivering om netværksdannelse og social kapital. 

Projektet var et partnerskab mellem FriSe, Center for Socialt Entreprenørskab ved Roskilde Universitetscenter og SUS i perioden 2013-2015 og var finansieret af Social- og Integrationsministeriets civilsamfundsstrategipulje.

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP