Kvalitetsgrundlag for selvhjælpsgrupper

Med mere end 25 års erfaring sammensætter Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark selvhjælpsgrupper, der har de bedste forudsætninger for ligeværdig dialog og gensidig erfaringsudveksling.

Vi skaber rammer, hvor mennesker kan mødes i grupper og finde styrken i fællesskabet.Vi udvælger og uddanner kompetente frivillige igangsættere og gruppeledere, der sikrer et trygt frirum, hvor gruppedeltagerne i fællesskab skaber indholdet og grobunden for en positiv forandring.

 

Selvhjælpsgrupper under Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er kendetegnet ved disse tre værdier:

 

Gensidighed

Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. Ved at dele erfaringer, tanker og oplevelser og lytte og lære af andres fortællinger får deltagerne hjælp og støtte samtidig med, at de hjælper andre i samme situation. Deltagerne udvikler sig i kraft af det, der sker imellem dem i gruppen. Alle deltagere bidrager til fællesskabet, men ikke nødvendigvis lige meget eller på samme tid.


Ligeværdighed

I en selvhjælpsgruppe mødes deltagerne på et ligeværdigt grundlag. Mennesker i samme situation og med fælles udfordringer eller problemstillinger tilbyder og modtager støtte baseret på fælles forståelse og respekt. Deltagernes ønsker, meninger og behov har samme værdi og behandles med samme alvor af fællesskabet.


Medmenneskelighed

Selvhjælpsgrupper er ikke terapi eller behandling, men et møde mellem mennesker, der ved at dele erfaringer finder styrken i fællesskabet til at skabe forandringer i deres eget liv. Alle bliver set, hørt og taget alvorligt i selvhjælpsgruppen, der baserer sig på tillid, respekt og anerkendelse for den enkelte i fællesskabet.

 

 

Medlemsorganisationer i Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark arbejder ud fra en række fælles fokuspunkter for at sikre kvaliteten i selvhjælpsgrupperne.

De frivillige

Udvælgelse:

Lederen afholder samtale med alle nye frivillige og vurderer, om opgaven og den frivillige passer sammen. Det er ikke nødvendigt at have en særlig erhvervserfaring eller faglighed, men der er krav om personlige kvaliteter og kompetencer.


Uddannelse:

Alle frivillige deltager i et introduktions- og oplæringsforløb, hvor der undervises i metode, værdier og principper for selvhjælpsgrupperne. Derudover forventes den frivillige at deltage i kurser og netværksmøder, samt løbende supervision.

Deltagerne

 

Forsamtale:

Inden deltageren starter i en selvhjælpsgruppe afholdes en afklarende forsamtale med en frivillig eller ansat. På baggrund af samtalen vurderes der om deltageren vil have gavn af en selvhjælpsgruppe eller har brug for anden hjælp og støtte. Hvis deltageren ikke har de fornødne ressourcer til at deltage i en selvhjælpsgruppe, støttes denne i at finde andre tilbud.

Forventninger:

For at få det optimale udbytte af en selvhjælpsgruppe er det nødvendigt, at deltageren kan lytte, overskue og rumme at være del af en gruppe. Deltagerne skal være villige til bidrage med egne erfaringer, oplevelser og tanker og ønske at tage ansvar for egen situation og udvikling i et ligeværdigt og gensidigt fællesskab.

 

Gruppen

 • Består oftest af 5-8 deltagere
 • Mødes om et fælles emne, fx sorg, ensomhed, skilsmisse
 • Kan sammensættes efter alder, køn eller andre fælles karakteristika
 • Definerer selv mødefrekvens og hvor længe gruppen skal mødes
 • Spilleregler for samværet i gruppen etableres i fællesskab

Mødet

 • Samtalen foregår i runder, og der tilstræbes lige taletid til alle, der ønsker at bidrage
 • Deltagerne fortæller og taler til hinanden – ikke til igangsætteren
 • Deltagerne instrueres i at lytte og give plads og undgå gode råd
 • Der er plads til pauser og stilhed – men ikke til afbrydelser og fordømmelser
 • Deltagerne har hver i sær og sammen ansvaret for stemningen, tonen og udviklingen i gruppen

Igangsætteren

 • Skaber tryghed i gruppen ved at sikre klare, tydelige rammer og struktur for selvhjælpsgruppen
 • er ikke ekspert, men understøtter og faciliterer gruppeprocesser og dynamik
 • lytter aktivt og forholder sig nysgerigt undersøgende
 • tager ikke ansvar for deltagerne, men er der sammen med dem og rummer, at det er svært
 • Igangsætteren trækker sig i overensstemmelse med deltagerne, når gruppen selv kan videreføre strukturen

FRIVILLIGT
Deltagelse i en selvhjælpsgruppe er frivilligt, og igangsætteren er også frivillig.

FORTROLIGT
Der er tavshedspligt for både deltagere og frivillige i en selvhjælpsgruppe.

UAFHÆNGIGT
Selvhjælpsorganisationerne er uafhængige af offentlige, behandlingsmæssige, politiske, kommercielle eller religiøse interesser.

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP