Der er et fællesskab, når du har brug for det

En selvhjælpsgruppe er et fællesskab, hvor mennesker kan bearbejde deres problemer i mødet med andre, der står i samme livssituation eller har været igennem lignende oplevelser. Selvhjælpsgruppen er et frirum med en klar struktur og trygge rammer, hvor deltagerne kan dele deres historier, spejle sig i hinanden, lytte til og lære af hinanden. I en selvhjælpsgruppe oplever deltagerne ofte, at de ikke er alene med deres problem.
 
En selvhjælpsgruppe kan ikke sidestilles med behandling eller terapi, men er et ligeværdigt møde mellem mennesker, der hjælper hinanden ved at dele deres erfaringer og oplevelser, og derigennem oplever at føle sig set, hørt og forstået. 
 
Selvhjælpsgrupperne igangsættes ud fra deltagerønsker og lokale behov hos en lang række af FriSes medlemsorganisationer, og gruppeemnerne er  ikke begrænset til specifikke målgrupper. Alle med ønsker og behov for et gruppefællesskab kan henvende sig.
 
Selvhjælpsgrupper igangsættes som oftest af én frivillig, der sikrer trygge rammer og rum for at deltagerne kan finde styrken i fællesskabet.

Find selvhjælpsgrupper


Gensidighed

Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. Ved at dele erfaringer, tanker og oplevelser og lytte og lære af andres fortællinger får deltagerne hjælp og støtte samtidig med, at de hjælper andre i samme situation. Deltagerne udvikler sig i kraft af det, der sker imellem dem i gruppen. Alle deltagere bidrager til fællesskabet, men ikke nødvendigvis lige meget eller på samme tid.

ligeværdighed

I en selvhjælpsgruppe mødes deltagerne på et ligeværdigt grundlag. Mennesker i samme situation og med fælles udfordringer eller problemstillinger tilbyder og modtager støtte baseret på fælles forståelse og respekt. Deltagernes ønsker, meninger og behov har samme værdi og behandles med samme alvor af fællesskabet.

Medmenneskelighed

Selvhjælpsgrupper er ikke terapi eller behandling, men et møde mellem mennesker, der ved at dele erfaringer finder styrken i fællesskabet til at skabe forandringer i deres eget liv. Alle bliver set, hørt og taget alvorligt i selvhjælpsgruppen, der baserer sig på tillid, respekt og anerkendelse for den enkelte i fællesskabet.


Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark